Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Klarsynta vänsterpartister | Main | Filosoficirkeln i Lund »
tisdag
maj192009

Dixit i AER, youtube och trafikkaos.

I senaste AER förekommer youtubelänkar i brödtexten redan på sid 6. Det är Avinash Dixit som illustrerar skillnaden mellan lagar och sociala normer med videos som visar - trafikkorsningar.

I Ryssland (St Petersburg), "law without order".
I Indien (oklart var), "order without law".

Sällan har väl ett enkelt koordinationsspel illustrerats så fascinerande. Så varför lyckas indierna så mycket bättre?

Gissning: Status som koordineringsverktyg. Indierna har gemensamma uppfattningar om vem som ska väja för vem. Ryssarna tycks ägna sig åt upprepade chicken race med trista utfall.

I kommentarsfältet antyds dock en alternativ förklaring: Alkohol. Men även detta rör ju en social norm: Don't drink and drive.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Order? Njaa... Men det verkar onekligen fungera bättre i Indien iaf. Fascinerande hur de lyckas :)
Jag vet inte hur det låter i Ryssland, men jag misstänker att det idoga tutandet i Indien och det faktum att deras fordon i genomsnitt är mindre (och mer ljudgenomträngliga?) och långsammare kan göra det lättare att uppfatta medtrafikanternas avsikter innan det är för sent. Tutande kankse är en social norm som främjar trafiksäkerhet?

19 maj | Unregistered CommenterC

Till ryssarnas försvar måste man väl säga att det är ganska missvisande att jämföra incidenter plockade under ett kvartal och jämföra mot ett par minuter i den indiska korsningen?

19 maj | Unregistered CommenterUpset_Nerd

@nerd glädjedödare där ;-)

19 maj | Registered Commenterbergh

Jag tror också förklaringen är enkel. Indierna ser sig för. Olyckorna verkar bero på att folk antingen inte ser sig för, i några fall verkar det vara så att folk följer ljusen och börjar köra när det är grönt, trots att nån idiot körde mot rött. Hade dom tittat efter hade dom sett det. Ibland verkar det vara halka, i nåt fall en bil (eller långtradare) som helt enkelt bara plöjer på mot rött.

Det är nog så att dom flesta i Ryssland följer trafikreglerna, medans några anser sig stå över dom. Resultat: Krock. I Indien: Inga regler, så man måste se sig om.

Det beror väl snarast på att trafikrytmen i Indien sällan går över 30km/h?

Tutandet tror jag inte har sådär jättemycket med saken att göra, det är ju inte direkt så att det tutas vid tillfällen då det skulle vara motiverat för att varna andra, snarast verkar det mest vara en spasmisk ryckning ungefär var trettionde sekund som fått åtminstone de indiska förare jag har åkt med att tua.

25 maj | Unregistered CommenterEmil

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.