Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Har regeringens opinionsupphämtning kommit av sig? | Main | Särintressen tar ansvar medan regeringen är populistisk i pensionsfrågan »
onsdag
maj272009

Sveriges coolaste statsvetare hade nästan helt rätt.

I Växjö för att träffa ett gäng statsvetare. Vilket påminner mig om att en av mina favoriter i det gänget tvangs göra lite prognoser för två år sedan, när regeringen var nytillträdd (tidigare inlägg). Ska vi se hur det gick?

Så här skrev hr Gissur då:

Bara under den gångna veckan har jag avböjt att kommentera/ta diskussioner om
  • Alliansens första 100 dagar: en opinionsmässig katastrof.
  • Mona Sahlin som partiledare: bra eller dåligt?
  • Feministiskt initiativ: har de någon framtid?
  • Folkpartiets olika utspel: en spricka i alliansen?

Ja,vad fan förväntas man säga?

Och Gissur sade:

Ja, det kanske är rekordfall i opinionen, men nej, det spelar ingen roll.

Rätt! Regeringen har hämtat upp nästan hela försprånget och nästa års val ser definitivt ut att bli ultraspännande. Nästa svar:

Nej, Mona är inte min personliga favorit (som jag tidigare nämnt hade jag föredragit typ alla utom Nuder framför henne). Å andra sidan funkar ju sossarna på ett så underligt sätt så att det säkert blir jättebra framöver.

Här är han på väg åt rätt håll, men styr fel på slutet: "jättebra" är inte riktigt hur Mona beskrivs som partiledare idag. Vidare:

Feministiskt initiativ? Ah! Allvarligt, jag orkar inte ens fundera på det. Det är tre år till nästa val. De kommer att hinna ömsa skinn fem gånger innan nästa valrörelse. Om Gudrun orkar hålla ångan uppe under de här fyra åren, vilket kanske är tveksam för en så rastlös själ, så
kan de säkert nå upp till två procent om de sköter det organisatoriska på ett smart sätt.

Den analysen var knappast att sticka ut hakan, men den håller å andra sidan bra än idag. Slutligen:

Och FP:s utspel? Ja, vaddå kris i Alliansen? I min enfald trodde jag att öppen debatt var en del av en levande demokrati?

Även här fick han rätt: Enskilda allianspartiers utspel hit och hit har inte alls lett till någon kris i alliansen. De verkar snarare samsas ganska bra trots vissa åsiktsskillnader mellan partierna.

In alles, 3-1 till Gissur. Om man inte räknar kommentaren om Mona som sarkastisk, vilket gör att det blir 4-0. Betydligt bättre än Sören H som påstod att regeringen var rökt.

Kanske läge att svara journalisterna nästa gång de ringer och vill ha en analys? :-)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Regeringen är nog rökt i alla fall. Det man tjänat på är krisen, där ingen har förtroende för Mona i ekonomiska frågor.

Men nu är vi på väg mot ljusare tider igen och oppositionen har redan börjat återta förlorad mark.

28 maj | Unregistered CommenterC

Tack för detta, jag generas. Jag är ju statsvetaren som trodde att Kulturpartiet var på allvar...

28 maj | Unregistered CommenterGissur

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.