Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Derivator och krisrapportering för den ständige optimismen | Main | Har regeringens opinionsupphämtning kommit av sig? »
torsdag
maj282009

Äntligen bra bagels i Lund?

Lustigt sammanträffande: En viss statsvetarprofessor delgav mig nyss att om Lund får ESS-anläggningen är det så stort att vi omöjligen kan fatta det. Då finns det ingen hejd på hur många internationella giganter som kommer att söka sig till den akademiska bonnhålan.

Väl hemma på hotellet, är sydsvenskans hemsida "ESS till Lund".

Jag hoppas mycket på spin off-effekter av detta. Kanske att det åter kommer att finnas underlag för ett hyfsat bagel-ställe i Lund. Inget har varit sig likt sedan Espresso house började streamlinea sortimentet för att kunna öppna sin andra butik...

ess214

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Men hur hög är sannolikheten att det bildas ett svart hål som slukar allt i sin väg?!? :)

29 maj | Unregistered Commenteraa

Vad är det för fel på Mormors bageri:s bagels? De levererar bl a till Ica Tuna om jag inte missminner mig.

29 maj | Unregistered CommenterLL

Mormors bagels är som en fralla med utstansat hål i mitten.

(däremot har de bra sesambröd)

29 maj | Unregistered Commenterbergh

varför bagels, när vi äntligen har ett stenugnsbageri? ESS är inget annat än en spinoff på klostergatans utveckling!

31 maj | Unregistered Commenterj

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.