Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Lästips: Filosofigruppen Sherpa | Main | Heberlein om akademin »
måndag
jul202009

Exakt hur "härjar" ficktjuvar i Lomma?

Betrakta detta reportage i sydsvenskan av Jessica Ziegerer, som skriver i sommarenyhetstorkan om ficktjuvar som "härjar" på badstränderna. Vilket journalistiskt grepp! Men exakt vad betyder härjar?

I artikeln får vi veta:

"På Lomma beach härjar ficktjuvar. 21 stölder har hittills polisanmälts. Första helgen i juli blev tolv personer bestulna på sina plånböcker eller mobiltelefoner."

21 stölder "hittills". I år? I juli? I veckan? Det får vi inte veta.

Är 21 stölder mycket eller lite? Helt omöjligt att säga. Det beror ju på hur många som besökt Lomma beach "hittills". Jag gissar hejvilt att det är åtskilliga tusen, och att risken att bli bestulen i själva verket är pytteliten.

Tips till en journalist som faktiskt vill skriva något intressant: Uppskatta antalet strandbesökare och beräkna den faktiska risken att bli bestulan. Jämför sedan med risken att vid strandbesöket...

... ådra sig hudcancer
... börja bråka med sin partner
... bli magsjuk
... läsa något helt meningslöst i en annars anständig dagstidning

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.