Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Mycket viktig ny facebook-grupp | Main | Fortfarande ingen uteslutning pga multipla partimedlemskap... »
torsdag
jul302009

Eko-odling igen, och om poängen med att uppmuntra alternativen.

Betrakta denna standardargumentation mot ekologisk odling (från UNTs ledarsida). Om de har rätt, vad förklarar miljörörelsens och de flesta partiers vurmande för eko-odlingen? Är det verkligen så enkelt som UNT-ledaren hävdar?, nämligen att

Ekologisk mat [...] är samvetsdövande delikatesser för de högre klasserna i den rika delen av världen

Huvudargumentet i artikeln är att ekologisk produktionen är mindre effektiv, vilket möjliggör utsagor som denna:

Enligt Norman Borlaug, amerikansk agronom och fredspristagare, skulle bara fyra av dagens sex miljarder människor kunna äta sig mätta om alla grödor odlades ekologiskt.

Kruxet är att argument av typen 'om alla gjorde så...' inte nödvändigtvis har relevans i en situation där alla inte gör så. Man kan vilja uppmuntra ekologisk odling i dagsläget utan att förorda att alla grödor odlas ekologiskt.

I samma ledarartikel kan faktiskt anas vissa argument för att eko-trenden gjort nytta. UNT skriver:

Visst, handelsgödseln framställs med insats av fossila bränslen. Men å andra sidan ger detta fem-tio gånger mer bunden solenergi i form av högre skördar. Dessutom finns snart "grön handelsgödsel", påpekar forskarna.

Jag har förstått att handelsgödsel idag är något annat än det var på 80-talet, vilket gjort vissa argument för eko-odling föråldrade. Gott så. Men dylika förbättringar av den konventionella odlingen kan ha påskyndats eller t o m kommit till på grund av att den alternativa odlingsrörelsen visade på problem och erbjöd kritiska konsumenter ett alternativ.

En möjligen tokig parallell: Utan att att tycka att hela världen borde gå över till Apple, finns det klara fördelar med att Microsoft har utsatts för konkurrens.

Således köper jag Apple-prylar lite då och då. Ibland är de bättre och nästan alltid ser de bra ut på hyllan. Och i det långa loppet har Apple bidragit betydligt till att windows XP är ett anständigt operativsystem.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (8)

Hur ställer du dig till det stora statliga stöd som utgår till eko-odling?
Jag är emot jordbruksstöd faktiskt. Nu blev du paff! (OBS ironi)
30 jul | Registered Commenterbergh
"Kruxet är att argument av typen 'om alla gjorde så...' inte nödvändigtvis har relevans i en situation där alla inte gör så."

Det är sant, men med det argumentet kan man också rättfärdiga när man häller lösningsmedel och andra miljögifter i toan. Eller att man inte röstar osv.
31 jul | Unregistered CommenterMarcus
De koncentrerar sig främst för mycket på spannmål, något ekologiskt uppfödda djur äter mycket mindre av. Vall är t ex det som odlas på flesta areal av det ekologiska idag. Och så lite av spannmålet går direkt till livsmedel att vi inte skulle behöva använda mer mark än för 20 år sedan och då fortfarande 1 000 000 hektar mindre mark än på 20-talet. Nu ligger vi på samma areal vi brukade för 150 år sedan. Skulle vi odla alla grönsaker, potatis, ärtor, bönor och annat ekologiskt skulle vi inte märka det på den totala markanvändningen. 15% av spannmålet går till livsmedel. Resten är ju foder. En fördubbling av de ekologiska arealerna skulle knappt märkas och efterfrågan på mat kommer ju inte minska bara för att det är ekologiskt. Så det är i det stora hela betydelselöst om vi äter ekologiska livsmedel eller inte så länge vi lämnar animalierna utanför. Det är ändå max tio procent av åkerarealen som används direkt till livsmedel. Avkastningen på ekologisk vall är mycket bra. Så vi skulle nog klara oss fint. Men man har ingen anledning att känna sig som man någon som snor odlingsmark från fattiga för att man köper ekologiska grönsaker. Äter man massor kött har man då anledning att känna sig som en bov vilket som. Vad det gäller ekologisk odling har du möjlighet att använda KRAV-godkänd rötrest (från biogasanläggning) som är ett mineraliserat gödsel och massor andra metoder för att förbättra gödsel. Det är inte heller färdigutvecklat för långa vägar, ändå har vi en eko spannmålsavkastning som matchar USAs konventionella. Vad det gäller Sverige har vi hela tiden minskat arealerna och behållit spannmålskörden på samma nivå trotts avsevärt mindre areal (20 % iaf). Vi har ett massivt land vi borde ha lite att röra oss med. Särskilt då vi använt mycket mer förr. De som skriker högst verkar mer ha köpt in i GMO etc som faktiskt inte ens matchar vanliga arter i avkastning än. Och det var så att dagens eko odling hade resulterat i lägre totalskördar i hela jordbruket kanske de hade haft något att komma med. Men i dagsläget har etanol större inverkan på spannmålsarealen.

Sen vet jag inte riktigt om jag vill kalla syntetiskt handelsgödsel som kräver kärnkraft för grön. Det är då inget den fattiga världen kan syssla med iaf. Tron om att kärnkraft ska rädda allt är också lite skrämmande eftersom det skulle innebära sån överdriven mängd reaktorer.
31 jul | Unregistered CommenterPetter
>men med det argumentet kan man också rättfärdiga när man häller lösningsmedel och andra miljögifter i toan. Eller att man inte röstar osv.

För lösningsmedel är det bästa förmodligen att ingen gör det. Men det kan finnas aktiviteter där det bästa är att några få gör det. Det är förmodligen bättre att några experimenterar med solceller än att ingen gör det. Men det vore heller inte bra om alla gjorde det.

Ekologisk odling kan mycket väl vara en aktivitet där optimum är lågt men positivt.

Tanken att ett visst utmanande av etablerade normer är av godo har både Keynes och Hayek varit inne på, se Berggren i CPE, om bloggad här:

http://nonicoclolasos.wordpress.com/2008/07/21/bor-etablerade-normer-foljas/
31 jul | Unregistered Commenterbergh
@ Petter: tack. Naturligtvis betyder "grön" i dessa sammanhang grönare än tidigare, och inte fullständigt grön (vilket kanske inte ens är eftersträvansvärt: Om det ska få finnas människor måste det få finnas naturpåverkan även på den del av naturen som inte utgörs av människan själv).

I övrigt tolkar jag ditt inlägg som att inte är helt ute och cyklar när jag ser ekologisk odling som ett experimenterade/normbrytande som ökar innovationstakten i konventionell odling.
31 jul | Unregistered Commenterbergh
Det är ju så mycket ekonomi i det hela också. Här anses det dyrare. Ett utvecklingsland kanske inte har råd med konventionell odling, de har för dålig tillgång till den internationella marknaden eller valuta. De har också dåliga finansierings/lån alternativ inom landet, får de inte resurser kan de inte odla något, inte om de köper utsäde och handelsgödsel för att något ska växa iaf. Spara utsäde och köra ekologiskt kan nog ge mycket för enskilda bönder i utvecklingsvärlden och att de kan fortsätta bruka betyder ju faktiskt att de får en avkastning överhuvudtaget. Men de kanske kan göra mycket ändå genom en ordentlig satsning. Kuba satsade på ekologisk odling och småbönder istället för att försöka få bistånd för att driva det konventionella jordbruket som Nordkorea.

Men ja, konventionell odling utvecklas ju fortfarande, vi besprutar mindre och använder flytgödsel bättre och så vidare. Den har inte stannat kvar i 70-talet, det vore nog inget bra om den hade gjort det. T ex har de fått ner kadmium i handelsgödsel ordentligt. Men att påstå att vi inte skulle kunna föda alla munnar idag om vi fortsätter utveckla och utvidga det ekologiska jordbruket är bara löjligt. Som sagt tar Agroetanols kontrakterade Vete till etanol för bensin-inblandning upp fler hektar än den nuvarande ekologiska spannmålsodlingen. Det är i nuläget en spannmålsmängd som motsvarar spannmålslivsmedel till ett land som Norge eller Finland. GMO och döda allt annat än växten man odlar kan inte vara vägen vi har att gå. Sen ser jag inte heller ekologisk odling som teknikbefintlig, det är där man verkligen måste utnyttja all teknik. Att bara koncentrera på areal användningen och säga att det inte finns några miljövinster (jag trodde då en giftfri miljö och biologisk mångfald var miljömål), enbart för att ekologiskt har sämre avkastning verkar tämligen löjligt. Miljömålet är trotts allt inte 100% ekologiskt. Sen kommer SVT med något så löjligt som att kalla det sensationellt och att ekologiskt jordbruk skulle vara något annat än modernt jordbruk i sitt rapport-inslag när de redan haft med tomten Lars Bergström i kanalen förut med samma påståenden. Vilket vi vetat om hela tiden att skördarna är lägre. Men vad är det folk behöver äta egentligen? Inte ens de konventionella svenska spannmålsprodukterna duger egentligen utan vi har berikade produkter som vetemjöl special och importerat durumvete. Det mesta är ju bara foderkvalité.
3 aug | Unregistered CommenterPetter
Om det är bättre eller sämre med oljebaserat jordbruk än icke oljebaserat är snart en hypotetisk fråga. Som bekant blir oljefyndigheterna allt färre och allt mer svåråtkomliga. Vi kommer snart inte ha råd att använda olja för nåt så trivialt som mat. Och som bekant är alla andra energikällor (utom vattenkraft) dyrare än olja de också - i termer av EROEI, dvs hur mycket energi man får tillbaka för den man stoppar in.

Så varför inte satsa några miljarder på att komma på ett icke-oljebaserat jordbruk som kan försörja världens befolkning?

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.