Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Titelförslag på nästa papper | Main | Om mina multipla partimedlemskap (2) »
torsdag
jul092009

Om mina multipla partimedlemskap (3)

Pengar är för övrigt inget problem, det är väldigt billigt att gå med i de politiska partierna. De skriker efter medlemmar. En femtiolapp hit, ett betal-sms dit, och hux flux fylls min brevlåda av allahanda utskick.

Utskicken är däremot ett problem. Min brevlåda blir full i ett nafs numera. Det är inte enbart intressanta trycksaker som skickas ut. Moderaterna – Fredrik själv faktiskt – välkomnade mig som ny medlem och föreslog två sätt på vilka jag kunde bidra: Baka bullar och bygga hemsidor. Det säger en del om vilka medlemmar de vill ha. Lydiga bullbakare. Det kan hända att de blir besvikna.

Jag bakar inte bullar. Däremot har jag skissat lite löst på en ny inkomstskattereform. Jag har faktiskt långt framskridna planer på att lägga hela min akademiska tyngd i en kraftfull kritik av regeringens skattepolitik. Den är bra, men den trasslar till skattesystemet. Det behövs en ny genomgripande skattereform, anser jag.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Det ska bli mustigt att se detta förslag!
9 jul | Unregistered CommenterEnrique L
Skitbra! Om du lägger hela din akademiska tyngd bakom kritiken så kan jag bidra med att lägga hela min fysiska tyngd bakom! Den är inte helt oansenlig :)
9 jul | Unregistered CommenterDanni

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.