Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Till piratpartiets försvar | Main | Kurser i att kringgå LOU? »
onsdag
aug122009

En amerikansk ekonoms förväntnngar på Sverige och Danmark...

En viss Bryan Caplan flänger just nu omkring i Danmark och Sverige, och dyker snart upp i Stockholm. Hans förväntningar på resan:
2. Middle-class Danes and Swedes will be noticeably poorer than middle-class Americans, especially on the vital dimensions of living space, car ownership, and meat consumption.

3. There will be 75% fewer beggars per block than in major U.S. cities, but somehow even in "the People's Home," they'll be there.

4. I will perceive the Danish and Swedish systems to be extremely oppressive of high-ability and materialistic people.  In fact, all things considered, I will deem Singapore a freer country.

5. However, aside from a few indigenous libertarians, these oppressed classes will suffer from false consciousness - just like the Singaporeans who laughed in unison when I denounced conscription as state slavery.
Vad säger ni, får han sina fördomar/gissningar bekräftade?

Och hur ska jag övertyga honom om att det inte är falskt medvetande när jag säger att jag trivs ganska bra här i välfärdsstaten?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (13)

Af forskellige grunde nåede jeg aldrig helt igennem Caplans bog - den har en interessant og provokerende tese, men min umiddelbare vurdering var, at han trak den for langt. Det virker, som om nutidens llbertarianere egentlig ønsker en eller anden form for elitestyre - det er bare økonomerne og ikke filosofferne, som skal give de rigtige svar.

Nå, til emnerne:

Re 2: Kødforbrug er, alt taget i betragtning, et problematisk mål på velstand, når man tager i betragtning at omkostningerne på omgivelserne er højere pr. kalorie. (Og nej, jeg er ikke det mindste vegetarianer)

Er en bil et essentielt gode? Ja, hvis den offentlige infrastrukturpolitik har været tilrettelagt sådan, at man ikke kan klare sig uden en bil. Og hvordan ser marginalnytten ud, når man sammenligner en Peugeot 308 og hvad den mest solgte bil i USA nu er?

Re 3: Bed ham om at tælle hvor mange af tiggerne der er rumænere og polakker.

Re 4: Der kan siges meget om det repræsentative demokrati, men at ytringsfrihed og politisk konkurrence ikke skulle være centrale værdier i et liberalt samfund ... well.

Re 5: Er det ikke bare lidt interessant, at libertarianerne og rational choice-folkene har overtaget det gamle marxistiske begreb om falsk bevidsthed.

Måske kunne det også være en idé at påpege, at effektivitet er en central norm i de offentlige sektorer i Danmark og Sverige. Interessant diskussion på Caplans blog.
Vad är "falskt medvetande"? Trivs man så beror väl det på vissa fysikaliska mekanismer i centrala nervsystemet och endokrina reaktioner i resten av kroppen. Kan en del av dessa vara mer "sanna" än andra?
Är man lycklig så är man. Varför ifrågasätta? Placebo är också en effekt!
Hur gick det för Candide..?
12 aug | Unregistered Commenterc
Följande kommentar fanns på econlog-sidan:

"Translation:

All my preconceived notions of libertarianism, conservatism, and American exceptionalism will be reinforced by whatever I see since I do not process new information that might change my mind."

Detta var precis det jag tänkte också. Varför bry sig om att försöka övertyga honom att det inte är ett falskt medvetande när du säger att du trivs ganska bra här? Om det spelar roll för hans yrkesutövning att han har förutfattade meningar som inte kan påverkas av indata, så är det ju inte honom, utan hans arbetsgivare, som du borde försöka påverka.
Han kan börja med att studera statistiken som visar att danskar och svenskar är betydligt lyckligare än amerikaner. På rent utilitaristiska grunder går det inte att försvara hyperkapitalism, det visste även Robert Nozick som tog avstånd från utilitarismen och istället argumenterade för nyliberalism utifrån en, förvisso orimlig, rättighetsteori.
12 aug | Unregistered CommenterTjäder
Caplan verkar en aning otrygg inför sin resa in i socialismens mörka hjärta. Bergh får vara en god värd och visa honom "Dismantling the Welfare State in Five Easy Steps" eller vad artikeln nu skulle heta.
12 aug | Unregistered CommenterTom
Klart man kan försvara hyperkapitalism (vad nu det kan vara) på utilitaristiska grunder förresten. Utilitarism är väl en synnerligen enkel utgångspunkt för att försvara det mesta.
12 aug | Unregistered CommenterTom
Fördom/gissning nummer 4 är intressant: Singapore som ett friare land än de "extremt förtryckande" välfärdsstaterna Danmark och Sverige...

Ett tips till mr Caplan är ju att leta efter någon slags index över olika slags friheter - och då kanske inte bara stanna vid de ekonomiska - och sedan jämföra olika länders värden mot varandra. http://www.freedomhouse.org kan duga att börja med.

Singapore hamnar då i samma intervall som exv. Marocko, Pakistan, Libanon, Kirgistan och andra frihetliga utposter i världen.
kanske ska du föra in diskussionen på begreppet nationalstat och vad en sådan innebär. att ha för avsikt rakt av jämföra system i förhållandevis små nationalstater som de nordiska länderna med en betydligt mer heterogen stat som usa tyder inte på särskilt god insikt om förutsättningarna för och resan fram till de system man studerar.onyanserad, tesdrivande och faktiskt ganska ointressant ansats, eller?
13 aug | Unregistered Commenteranders
På tal om millitärtjänstgöring, finns det inga undersökningar på hur minskningen av försvarsmakten borde ge anledning till ökad ungdomsarbetslöshet? (ökad arbetslöshet överhuvudtaget).

Med totalförsvaret som vi tidigare hade minskade man ju utbudet på arbetskraft med en hel årskull män, jag vet inte hur många det är, men givet att efterfrågan på arbetskraften inte är beroende av hur försvarsmakten ser ut torde vi ha sett en kraftig ökning av arbetslöshet bland unga i takt med att vi minskat intaget, samtidigt som självklart efterfrågan för arbetskraft inom försvaret också minskar?

Kul att se dig dyka upp i lite olika medier, tyckte mig tom höra din gälla röst i radion för inte så länge sedan.
13 aug | Unregistered CommenterOskar
Jacob: håller med, det är jättekul att en sådan som Caplan använder det begreppet.

Annars kan jag inte låta bli att skratta lite inombords när jag läser om Caplans förväntningar på besöket till Skandinavien. Det vore oseriöst av mig att skriva att jag tycker att han verkar spritt språngande galen, för killen har ju uppenbarligen skrivit en del smarta saker (jag tycker det, uppriktigt), men mein gott. Hur patroniserande kan man bli?
14 aug | Unregistered Commentergummo
"Det vore oseriöst av mig att skriva att jag tycker att han verkar spritt språngande galen, för killen har ju uppenbarligen skrivit en del smarta saker (jag tycker det, uppriktigt), men mein gott. "

Jag tycker också han skrivit många bra saker men jag ser inte att det står i någon motsättning till att han är spritt språngande galen.
Johan Richter: granted.
18 aug | Unregistered Commentergummo
Av någon anledning så kom jag att tänka på det där klippet när The Daily Show besöker Sverige: http://www.joaorei.net/the-daily-show-visits-socialist-sweden
18 aug | Unregistered CommenterMarcus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.