Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« MPS-2009 | Main | En amerikansk ekonoms förväntnngar på Sverige och Danmark... »
torsdag
aug132009

Till piratpartiets försvar

Rick Falkvinge meddelar idag att Piratpartiet kommer att ställa upp i flera kommuner 2010. Intressant.

Å ena sidan är piratpartiet än så länge ett enfrågeparti.

Å andra sidan: Jag vet inte hur många gånger jag sagt att den klassiska konflikten mellan höger och vänster är överspelad i Sverige. Det råder sedan länge de facto enighet kring att Sverige ska ha en universell välfärdsstat på kapitalistisk grund. De skiljelinjer mellan marknadsekonomi och planekonomi som präglade 1900-talet är inte särskilt heta längre. Vi behöver knappast sju partier för att täcka in åsiktsspektrat mellan 75 och 90 procents ersättning i socialförsäkringarna.

Socialdemokraterna och de borgerliga har i praktiken länge varit eniga om ett konkurrenskraftigt näringsliv, universella trygghetssystem och skatter och bidrag som ger trygghet och arbetsincitament i en rimlig kombination. Den exakta utformningen är en fråga för teknokrater och sociala ingenjörer. Den engagerar inte väljarna i någon större utsträckning, så länge systemen funkar som de ska.

Därför är det oklokt att kritisera piratpartiet för att det saknar exempelvis skatte- och välfärdspolitik. Det bästa Piratpartiet kan göra är förmodligen att ansluta sig till den utredningsdrivna konsensus som i praktiken redan råder.

Samtidigt är det uppenbart att tekniska förändringar aktualiserat frågor som får de etablerade partierna att framstå som minst sagt omoderna. Och då är det väl utmärkt att de får konkurrens?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    ...att Piratpartiet presenterar sin satsning på konventionell kommun- och landstingspolitik, vilket gör

Reader Comments (4)

Håller med i stort men tycker att det är märkligt att kalla PP för ett enfrågeparti. På vilket sätt skulle upphovsrätt, integritet och informationspolitik rent allmänt (t.ex. utbyggnad av bredband) vara EN fråga? En dimension möjligen, men det är något helt annat.
13 aug | Unregistered CommenterTjäder
"De skiljelinjer mellan marknadsekonomi och planekonomi som präglade 1900-talet är inte särskilt heta längre. Vi behöver knappast sju partier för att täcka in åsiktsspektrat mellan 75 och 90 procents ersättning i socialförsäkringarna."

Spiken på huvudet! ;-)
13 aug | Unregistered CommenterLäsare
Bra formulerat. Har gått med liknande tankar som jag inte riktigt orkat sätta på pränt. Skönt att någon gjorde det. :)
16 aug | Unregistered CommenterMarcus
"De skiljelinjer mellan marknadsekonomi och planekonomi som präglade 1900-talet är inte särskilt heta längre. Vi behöver knappast sju partier för att täcka in åsiktsspektrat mellan 75 och 90 procents ersättning i socialförsäkringarna."

Det är sant, såklart. Men det finns ju faktiskt säkerhets-, flykting-, bistånds-, miljö-, etcpolitik. För min del är dessa frågor klart mer intressant än ovan nämnda ersättningsnivå.
18 aug | Unregistered CommenterCalle

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.