Senaste poster
Populära
Google Scholar
« Om förväntningar, varselstatistik och ett kommande metodfel i den ekonomiska debatten | Main | Starkaste varumärken 2000-2009. »
onsdag
sep302009

Info-konst som skrivbordsbakgrund.

För den som vill ha en informativ skrivbordsbakgrund: Här är en snygg tidslinje med utveckling av konst och nya media under 1900-talet.


PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Hej Anderas. Tack för en bra föreläsning på filosoficirkeln i tisdags. Skulle precis maila dig och be om den där skrivbordsbakgrunden men så fann jag den här. Tack för det.
1 okt | Unregistered CommenterOlof
Jag gissade att du nog skulle hitta hit :-)
1 okt | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.