Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Tills vidare | Main | Socialdemokrater, moderater och människor från andra länder »
måndag
sep062010

Politikerstarcraft

Nörderierna på bloggen når nya höjder, sedan en läsare tipsade om politikerstarcraft. Nördigaste matchen är väl då folkpartiet mot piratpartiet, som kan avnjutas här.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Mer Starcraft åt folket! :-)

En fundering - blir det några analyser om vad du tänker rösta på?

Jag kan ju också påpeka att jag använder dig, delvis som en "murbräcka" för rätten at få vara medlem i Centerpartiet och samtidigt rösta Piratpartiet:

http://lakonism.blogspot.com/2010/09/en-sosse-och-en-centerpartist-vi-varnar.html

:-)
Mig veterligen har vi valhemlighet, så den kombinationen det torde inte vara några större problem :-)

Ang vad jag ska rösta på: jag kommer nog inte att bli mer konkret än jag redan varit... (och har inte helt bestämt mig än)
7 sep | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.