Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« The Guardians datablog | Main | Om lycka och inkomst (igen) »
måndag
jan032011

sokal

Nyanserad artikel om science wars av Michael Bérubé i tidskriften Demcracy. Först försvarar han Social Text redaktörerna:

Imagine, dear reader, that this essay has been submitted to you, and that you have no reason to think that it is anything but an ordinary journal submission. ... why should anyone consider it strange that a physicist would be saying strange things about the physical world?

Sedan ger han Sokal rätt på en viktig punkt: Vänstern i vid bemärkelse har inte vunnit på den relativistiska kunskapssynen:

But what of Sokal’s chief post-hoax claim that the academic left’s critiques of science were potentially damaging to the left? That one, alas, has held up very well, for it turns out that the critique of scientific “objectivity” and the insistence on the inevitable “partiality” of knowledge can serve the purposes of climate-change deniers and young-Earth creationists quite nicely.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (20)

Skulle vänstern förespråka en relativistisk kunskapssyn? Inte för att jag har någon aning om vänsterns historiska kunskapssyn, men det är bara inom vänstern som jag ser en konsekvent absolut empirisk kunskapssyn i dagsläget. (Nu kan man ju kanske inte kalla mig vänster, utan mer en neutral och rent rationell anti-kapitalist med de numera konservativa värderingarna frihet, jämlikhet och broderskap.)
3 jan | Unregistered Commenternymnchen
Det var väl ungefär det som var Sokals poäng, att vänstern vinner på att omfamna en "konsekvent absolut empirisk kunskapssyn".
4 jan | Unregistered Commenterbergh
Min poäng är att det har vänstern redan gjort, och i mycket större utsträckning än resten av det ideologiska spektrat, imho. Har jag fel är det uppenarligen ett akut problem för vänstern, det kan jag verkligen halla med om.
4 jan | Unregistered Commenternymnchen
Nymnchen, det har ar obegripligt. Har du last Marx? Derrida? Foucault? Habermas?

Sen forstar jag inte hur du kan vara anti-kapitalist men samtidigt vardera frihet. Friheten att forfoga over sitt eget skapande ar just kapitalism.
5 jan | Unregistered Commenterpontus
Jag förstår inte hur någon som värderar folks frihet kan vara kapitalist, då kapitalism innebär att vi fråntas friheten att disponera värdet av vår produktion. En som förespråkar kapitalism godtar ett system där en bråkdel av befolkningen tar sig rätten att tillförskansa sig (allt större) andelar av värdet av majoritetens produktion - enbart på meriten att man är ägare. Såvida man inte anser att frihet innebär tjuvens frihet att stjäla så kan jag inte på något sätt se hur en liberal helhjärtat kan försvara kapitalism. (alltså, kapitalism i bemärkelsen att kapitalägare får tillförskansa sig produktions och rentier-vinster). Nog om det.

Hur tänker du när du menar att Marx skulle ha en relativistisk kunskapssyn? Han förkastade relativism när det gäller moral, och både Marx och Lenin tog klart avstånd från Humes relativistiska världssyn som Lenin kallade för den raka motsatsen till Marxismens materialism. Du får gärna förklara hur du ser Marx som relativist.
Att Foucault skulle falla i kategorin relativist bara för att han ifrågasätter hur vi kan inhämta kunskap om en Platonsk, objektiv verklig inifrån en social kontext, det låter långsökt (om jag nu fattat Foucault rätt). Dessutom så undrar jag lite varför du tar upp Faucault - tror du att han är vänster?

När jag tänker mig vänsterns syn på kunskap ser jag (inte helt oväntat) till folk inom mitt eget fält. som storheter som Stephen Jay Gould. Det finns en intressant konflikt mellan å ena sidan "genetic reductionism" (som företräddes av bla Dawkins på 70-talet, iden att vi som sociala varelser helt kan förklaras av och lyder under vår genetiska kod, och att evolutionen enbart agerar på gennivå), Å ena sidan Gould som hävdade att kultur modifierade genernas effekt och att selektion kan ske på flera nivåer. Detta såg Dawkins tidigare som ett utslag av relativism, men där har han i alla fall delvis backat. I och med epigenetiken (där molekylära modifieringar fortlöpande sker av vår arvsmassas organisation och uttryck) har vi kunnat visa på mekanismer för hur kulturella och sociala faktorer direkt kan påverka genuttryck och selektion utan att för den sakens skull förändra den genetiska koden. Epigenetiken ger också möjliga mekanismer för evolution att verka på andra nivåer än på den genetiska koden, (då genen kan agera både subjekt och objekt i evolutionen). Alltså, det som beskylldes för relativism visade sig vara sund vetenskap.

Ett fint litet citat från http://www.stephenjaygould.org/ som kan ses som en replik till de som blandar ihop kritik mot möjlighet till objektivitet med relativism.
"Objectivity cannot be equated with mental blankness; rather, objectivity resides in recognizing your preferences and then subjecting them to especially harsh scrutiny — and also in a willingness to revise or abandon your theories when the tests fail (as they usually do)." — Stephen Jay Gould
Gould var alltså Marxist. Jag drömmer våta drömmar om den dagen då högern kommer till samma ödmjuka insikter om sin egen brist på objektivitet (som speciellt blir uppenbara när kapitalismens problem för liberalismen totalt går den liberala högern förbi). Tyvärr får man väl konstatera att detta får förbli just drömmar med den bunten feta katter som högern utgör i sverige idag :-)

(tack för tipset om Habermas för övrigt)
5 jan | Unregistered Commenternymnchen
Ursakta nymchen, men var och en som pa allvar idag efter alla katastrofala och tragiska empiriska "studier" som har bedrivits pa kommunism fortfarande citerar Marx och Lenin (!) ar antingen
- onda
- korkade eller okunniga
- komplett galna eller forvirrade (och inte bara lite)

Vidare, sa ar detta pastaende sa fullt av rena felaktigheter att man inte kan annat an hapna;

"En som förespråkar kapitalism godtar ett system där en bråkdel av befolkningen tar sig rätten att tillförskansa sig (allt större) andelar av värdet av majoritetens produktion - enbart på meriten att man är ägare. Såvida man inte anser att frihet innebär tjuvens frihet att stjäla så kan jag inte på något sätt se hur en liberal helhjärtat kan försvara kapitalism. "

Bara nagra exempel:
1) Sa nagon som vill behalla det de ager ar en tjuv?
2) Sa "agarna" tillskansar sig en "allt storre" andel av majoritetens produktion? Jamfort med vad och nar? Det hade varit trevligt med lite data har... (en anekdot racker gott, garna dock med en jamforelse mellan ett kapitalistiskt system och ett "icke-kapitalistiskt" system och over en langre tid. Cherry-picking av data punkter inom ett kapitalistiskt system godtas inte)
3) Inte ens du kan val forneka att det "kapitalistiska" systemet har visat sig battre an det kommunistiska pa att gora "kakan storre" med effekten att aven de fattiga har det battre i ett kapitalistiskt system an i ett kommunistiskt

"Jag drömmer våta drömmar om den dagen då högern kommer till samma ödmjuka insikter om sin egen brist på objektivitet (som speciellt blir uppenbara när kapitalismens problem för liberalismen totalt går den liberala högern förbi)."

Och detta sags av samma person som framfor Marx och Lenin som exempel... Battre exempel pa att inte kunna ta till sig "odmjuka insikter" om bristerna i ens favorit-teorier ar minsann inte latt att hitta
5 jan | Unregistered CommenterEmil
Som sagt, tillståndet för den svenska högern är katastrofalt (speciellt eftersom Andreas kommentarsfält är den plats där jag förväntade mig den liberala intelligentian). Vi får tacka Emil för den illustrationen.
5 jan | Unregistered Commenternymnchen
Nymchen,

Jag ar en oerhort dalig illustration av den svenska "hogern".

Forresten, jag glomde en kategori av personer som citerar Marx och Lenin: de ironiska
5 jan | Unregistered CommenterEmil
Nymnchen - Foucault var medlem i det franska kommunistpartiet. Sa i alla fall i en del av hans liv ar han nog att betrakta som vanster. Och visst jag insikten (eller kanske snarare asikten) hos Foucault, Derrida, Habermas et al. att vi aldrig kan erhalla kunskap om en reell verklighet och endast se resultat utifran en social kontext, som aningen relativistisk. Sokal - sjalv uttalat "vanster" - motiverade sjalv sitt agerande genom vansterns bortstotande installning till upplysningen och omfamnande av kunskapsrelativism. Marx ar nog, som du sager, inte relevant i sammanhanget.

Sen forstar jag inte alls din argumentation kring kapitalism. Du verkar argumentera att man inte bor ha ratt till en andel (!) av den produktion man sjalv ar agare till. Vad innebar da agarskap? Om du bygger, exempelvis, en cykel, bor du da ha forfoganderatt over denna cykel? Om du sedan lanar ut den till mjolkbudet, som darfor kan flerfaldiga sin effektivitet och inkomst, och som motprestation begar en del av det mervarde din cykel har skapat, ar det detta du ser som en djup orattvisa? Var ar inskrankningen av frihet? Pa vilket satt kan en sadan relation arrangeras annorlunda dar friheten ar storre, eller i alla fall inte mindre? Och pa vilket satt ar det rattvist?

Kapital ar accumulerat och sparat arbete. Inget annat. Att vara emot kapitalism ar att vara emot aganderatt, och i forlangningen att vara emot fri disposition av sina egenskapade resurser. Det ar knappast frihet.
6 jan | Unregistered Commenterpontus
Olle Häggström kommer fram till en liknande slutsats: "Om vi
kapitulerar för den akademiska vänster som anbefaller det relativistiska synsätt enligt
vilket det som är ”sant för mig” inte behöver vara ”sant för dig”, så förlorar vi det
kanske viktigaste vapnet mot de högermän som tar stöd i direkta lögner för att
motivera Irakinvasioner och uppluckrad miljölagstiftning, nämligen att påtala att de
ljuger. Ty deras bild av världen är ju med ett relativistiskt synsätt varken sannare eller
falskare än någon annan."

http://www.math.chalmers.se/~olleh/HeimdalHumanisten.pdf
6 jan | Unregistered CommenterMarcus
Marcus, du har en enastående förmåga att dyka upp när man saknar dig som mest ;-)

(eller WORD, som pontus kanske skulle säga)
6 jan | Registered Commenterbergh
Jag måste tillstå att jag själv gjort en Sokal: jag lyckades publicera en tämligen meningslös matematisk modell i en hyfsat välrenommerad nationalekonomisk tidskrift. Och till skillnad från Sokal hade jag rentav referees.

Men diskussionen här får mig att undra en sak. Bör man verkligen välja epistemologiska och metodologiska perspektiv utifrån vad man vinner på personligen? Det verkar inte helt förenligt med vetenskapliga krav på objektivitet. Dessutom tycker jag att just nationalekonomin visar att man kan komma ganska långt med en "partiell" syn på kunskap -- så länge man har rigorösa och transparenta metoder.

Till sist undrar jag på vilket sätt realsocialismen i fd Sovjet diskvalificerar Marx som tänkare.
6 jan | Unregistered CommenterMartin
"Till sist undrar jag på vilket sätt realsocialismen i fd Sovjet diskvalificerar Marx som tänkare. "

Fd Sovjet + Polen, DDR, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumanien, Jugoslavien, Vietnam, Kambodja samt i nuvarande Venezuela, Kuba, Nordkoera och Kina (om an i avtagande form). Kort sagt overallt dar hans "losningar" har implementerats har resultatet alltid varit detsamma. Med detta sagt sa avfardade jag inte per definition Marx som tankare utan reflekterade mest over det upprorande i hur nagon idag kan pasta sig vara intellektuel och samtidigt forespraka Leninism och Marxism och dessutom har mage att mastra om ekonomisk teori och arrogant komma med pastaenden sasom "det är bara inom vänstern som jag ser en konsekvent absolut empirisk kunskapssyn i dagsläget."
6 jan | Unregistered CommenterEmil
Emil; hurvida du är svensk höger eller inte kan man ju diskutera, men som illustration (eller parodi?) slår du verkligen huvudet på spiken.

Så länge folk som Emil får dominera helt oemotsagda av den övriga högerintelligentian så blir det väldigt svårt för höger och vänster att använda varandra som verktyg för att ifrågasätta och raffinera sina politiska ståndpunkter. Jag har slutat hoppas på att någon från höger någon gång ska säga till någon Emil därute "men du, man måste väl kunna diskutera hurvida Marx var relativist utan att definieras som ond", men icke. Antikapitalister som mig lyssnar Emilarna per definition inte alls på, så för min del är det omöjligt att kommunicera efter att ha använt det ordet.

Pontus, om alla intellektuella som betraktade sig som vänster -68 per automatik representerar dagens vänster, oavsett vad de uttryck för åsikter under de mellanliggande 40 åren, då är det högerns definition av vänstern som brister. Foucault är uttalad anti-marxist och betraktar sig inte ens som vänster själv så vitt jag har förstått. Alors, att anse att det finns en objektiv verklighet men att observationen av denna sker i och påverkas av ett socialt kontext, det är inte relativism. Relativism innebär att man inte anser att det alls Finns en objektiv verklighet. Det är faktiskt någonting helt annat. Det finns säkert relativister inom alla ideologier bland samhällsvetare, men Foucault är i så fall ett dåligt exempel på en av vänsterns relativister, eftersom varken han eller vänstern betraktar honom som vänster, och eftersom han knappast kan kallas relativist. (dessutom kan man ju vara relativist när det gäller texttolkningar, men realist när det gäller naturvetenskap, n.b.)

Jag ser till vänsterns inställning till relativism idag, inte för 40 eller 15 år sedan - jag har inte sett ett enda tecken på denna samtida västers relativism, har du exempel på det så upplys mig! Men inte ens för 40 eller 15 år sedan fanns det någon relativism inom naturvetenskaper som klimatforskning eller evolutionsforskningen (som jag illustrerade med Gould). Det verkar ju finnas en missuppfattning om att den naturvetenskapliga vänstern skulle gett någon sorts legitimitet till den relativistiska kritiken från höger av klimat, jämlikhets eller evolutionsforskningen. Klimat och evolutions-skeptiker, förresten; när ska högern själva ta ansvar för sina egna intellektuella, moraliska och vetenskapliga haverier, och sluta kasta sig över varje chans att skylla ifrån sig på vänstern? Sopa rent framför er egen dörr!

Angående antikapitalismen;
Om du anser att någon i egenskap av ägare har rätt till värdeökningen av andras arbete innebär det ju per automatik inte anser att de som arbetar har rätt till värdet av sitt arbete. Man behöver ju inte landa i antikapitalism - socialliberaler och konservativa har kommit till andra slutsatser - men jag förstår inte alls hur man kan missa implikationerna för liberalismen. Den konservativa (antimarxistiska) frihandelsförespråkaren Henry George menade exempelvis att människan har rätt till allt värde hon själv skapar och att man därför ska beskatta hyra och kapitalinkomster (rentier-inkomster) istället för arbete. Att ägande per definition innebär att man har rätt till värde som genereras av andra människor borde vara problematisk för varje liberal. Jag ser inte ägandet i sig som problematiskt, utan det som man kallar ekonomisk hyra. Har du byggt en cykel kan man argumentera för att du har utfört ett arbete som skapat ett mervärde i och med sin användbarhet, som du får del i, så den situationen ser jag inget problem alls i. Om du däremot köper cyklar och hyr ut dem med vinst utöver det värde som motsvarar det arbete du som uthyrare gör, då tillförskansar du dig dels mervärde som cykelbyggaren skapade alternativt/dels mervärde som mjölkbudet skapade med sitt arbete. Då är vinsten utöver arbetet man utför s.k. "unearned income", och det är alltså denna jag ifrågasätter när jag kallar mig antikapitalist. Att ifrågasätta kapitalism är inte samma sak som att förespråka kommunism. Det är helt enkelt att ifrågasätta varför vissa ska ha en "unearned income" på bekostnad av de som arbetar - en annan form av arbetslinjen :-)
Visst finns det (nu mera sällsynta) tillfällen då kapital är sparat arbete, men inte ens i de fallen följer rätten till värde av andra människors arbete med det sparade kapitalet. Det är ett helt vansinnigt resonemang rent logiskt, typiskt färgat av vårt sociala kontext. Jag tycker att du borde sluta se kapitalism så relativistiskt och försöka vara lite objektiv ;-) Denna relativism du ger uttryck för är verkligen till skada för högern!

Hur man ska organisera samhället för att undvika den sortens kapitalism som parasiterar på andras arbete, det är en mycket intressant fråga, men eftersom vi inte ens verkar överens om problembeskrivningen så lämnar vi den diskussionen därhän så länge.
6 jan | Unregistered Commenternymnchen
Häggströms föredrag var intressant och det ligger mycket i vad han säger. Däremot tycker jag att han hamnar lite snett i kritiken av Lundgren, där Häggströms taktik verkar vara att förkasta hermeneutiken som helhet. Det tycker jag låter - hrm - lite väl drastiskt. Hur mycket man än kan önska att allt kunde kokas ned till falsifierbara utsagor och kvantifierbar data, så är det helt enkelt omöjligt och en hermeneutisk inriktning kan ju vara ett sätt att hantera detta på.

Mitt intryck är istället att problemet med Slagen Dam, som Häggströms kritik inriktar sig på, är att man i delar av rapporten ändå gör en kvantitativ, statistisk analys av sitt datamaterial. När man sedan - rätteligen, så vitt jag kan bedöma - får det påpekat att denna analys är utförd på fel sätt, så säger man "Pfhö! Hallå, vi sysslar faktiskt med hermeneutik här!" Jo, visst, det gör ni, men inte alltid, och det var inte den hermenetiska biten som just denna kritik gällde.

Nu är inte min avsikt med detta inlägg att starta upp ännu en runda Slagen Dam-bashing, mycket av kritiken mot Slagen Dam tycker jag var osaklig och överdrivet hetsig, och att Uppsala universitet initierade en ganskning av Lundgrens forskning var ytterst märkligt. Vad jag vill ha sagt är att även om kritiken mot "relativism" i många fall är befogad, kan den även gå lite väl långt och man riskerar att kasta ut barnet med badvattnet. Dessutom, även om jag håller med om att relativismen rent kunskapsfilosofiskt slår knut på sig själv och i renodlad form är ohållbar, har jag hittills inte sett något helgjutet argument för att det faktiskt existerar en objektiv verklighet eller värden oberoende av oss.
@Martin i Sokal-grejen ingår ju att samtidigt som tidskriften kommer ut ha en artikel i en annan tidskrift där hoaxet avslöjas. Så vad blir det, Friktion, Sin Nombre eller kanske ekonomisk debatt?
6 jan | Unregistered Commenterbergh
@Thomas instämmer även i detta.

Både Marx och Eva Lundgren hör väl till den festliuga kategorin av personer vars partiella tokighet gör att folk tror att allt de säger är galet.

jfr http://berghsbetraktelser.squarespace.com/blogg/2010/3/29/galningar-varda-att-tas-pa-allvar.html
6 jan | Unregistered Commenterbergh
Martin - Har du nagon lank? Jag hade garna tagit en titt.

Nymnchen - Nu snurrar du till det rejalt. Om ett mjolkbud kan tjana 100kr pa en dag genom att traska runt, men 200kr med hjalp av en cykel. Av dessa 200kr, vad ar "värdet av [mjolkbudets] arbete"? Ar det 200? Da skall alltsa cykelkontruktoren (kapitalisten) alltsa inte fa nagot ut av sitt arbete (kapital)? Om en alternativanvandning av cykeln ar vard ungefar 60kr, ska budet da fa 140? Eller ska de dela pa mervardet de tillsammans skapar till, exempelvis, 120? Och var nagonstans infinner sig det omoraliska i transaktionen? Du sager att cykelagaren kan krava en del av vardet budet skapar endast genom att vara agare, och att detta pa nagot satt ar orattvist. Men vad budet skapar ar ju i sig beroende pa vad cykelagaren bidrar med - vinsten, tycker jag, bor rimligtvis delas, och jag antar att det ar den uppdelningen du nagonstans finner omoralisk vid vissa varden. Vilka ar dessa varden undrar jag?

Sa vad innebar det att vara antikapitalist i ett samhalle som ovan? For mig innebar det att cykelagaren och mjolkbudet inte skall tillatas utfora gemensamma transaktioner, och det ser jag som en begransning i dessa individers frihet.

Sen sa kan jag endast tanka mig ett fall dar kapital inte ar accumulerat arbete: naturtillgangar. Kan du ge nagot annat exempel?
6 jan | Unregistered Commenterpontus
Nymchen,

"Antikapitalister som mig lyssnar Emilarna per definition inte alls på, så för min del är det omöjligt att kommunicera efter att ha använt det ordet."

En sak kan jag nog halla med dig om, vi har svart att kommunicera med varandra - dock beror detta inte bara pa mig utan till ungefar lika stor del pa dig. Tex har jag stallt ett par enkla (men hyfsat centrala) fragor till dig som du fortfarande inte har visat nagot intresse av att svara pa, darfor upprepar jag.

1) Sa nagon som vill behalla det de ager ar en tjuv?
2) Sa "agarna" tillskansar sig en "allt storre" andel av majoritetens produktion? Jamfort med vad och nar? Det hade varit trevligt med lite data har... (en anekdot racker gott, garna dock med en jamforelse mellan ett kapitalistiskt system och ett "icke-kapitalistiskt" system och over en langre tid. Cherry-picking av data punkter inom ett kapitalistiskt system godtas inte)
3) Inte ens du kan val forneka att det "kapitalistiska" systemet har visat sig battre an det kommunistiska pa att gora "kakan storre" med effekten att aven de fattiga har det battre i ett kapitalistiskt system an i ett kommunistiskt

Vi kan fortsatta:

"Att ägande per definition innebär att man har rätt till värde som genereras av andra människor borde vara problematisk för varje liberal."

Vem har sagt det? Varde skapas av olika kombinationer av kapital och arbete, ingen tvingas att arbeta om han inte vill men historien har lart oss att det foljande forhallandet stammer ganska val (om an inte linjart): ju mer kapitalinvesteringar desto hogre produktivitet, ju hogre produktivitet desto hogre loner. Dvs, "arbetarna" tjanar pa att kapital investeras aven om ocksa agarna tjanar pa detta.

"Om du däremot köper cyklar och hyr ut dem med vinst utöver det värde som motsvarar det arbete du som uthyrare gör"

Vem bestammer "det varde som motsvarar det arbete du som utgorare gor"? Om en kund ar villig att betala for detta sa har han darmed satt ett varde som motsvarar den tjanst han koper. Ar det istallet nagon sorts central planeringskommitte som skall bestamma "det ratta vardet"? Aven detta har testats (tex av Lenin eller Castro) och det har val aldrig gatt sadar jattebra, eller? Forresten, vem skall sitta i denna kommitte och vem bestammer vilket varde som motsvarar det arbete de gor?

" Det är ett helt vansinnigt resonemang rent logiskt, typiskt färgat av vårt sociala kontext. Jag tycker att du borde sluta se kapitalism så relativistiskt och försöka vara lite objektiv ;-) "

Empiriska studier raknas alltsa inte alls?
6 jan | Unregistered CommenterEmil
"Sometimes I cry, sometimes I laugh". Den här postmoderna debatten är tragisk. Hur kan man hävda att könet är en social konstruktion eller att heterolsexualitet är inlärt? Jag kan inte fatta att debatten skall vara på en så låg nivå.
23 jun | Unregistered Commenterbo hansson

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.