Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Spuriösa samband – ett tredje roligt exempel någon? | Main | Veckan som gick/kommer #5 »
onsdag
okt122011

Om korruption i Sverige

Claes Sandgrens artikel på DN-debatt, med budskapet att korruptionen förmodligen inte ökat i Sverige, har fått svar av kvartetten Gissur Erlingsson, Jonas Linde, Bo Rothstein och Henrik Ekengren Oscarsson:

Vi menar att Sandgrens snävt juridiska förståelse av korruptionsbegreppet omöjliggör att nå ökad insikt om den specifika svenska korruptionsproblematiken

Detta håller jag helt med om. Sandgrens hänvisar bl a till Transparency Internationals index, men det faktum att Sverige ligger högt och stabilt där är knappast något säkert bevis: 2005 var Island det minst korrupta landet i världen, med 9,7 poäng på deras 10-gradiga skala. Att räkna domar är inte heller någon säker metod för att avgöra hur korruptionen utvecklats över tid.

Men det finns inte heller några säkra bevis på att korruptionen ökar i Sverige: Ökade rapportering om kommunala skandaler kan bero på ökad granskning eller ändrade toleranströsklar.

Således: Vi vet att Sverige är långt ifrån problemfritt, men vi har ingen aning om utvecklingen över tid.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Att Island fick problem under finanskrisen är väl inte ett tecken på korruption? Eller har jag missförstått något.
12 okt | Unregistered CommenterAndreas
Andreas: du kan ha missat något. Omfattande misstankar om korruption väcktes i krisens kölvatten:

http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/5507616/Iceland-corruption-investigator-Eva-Joly-may-quit-in-frustration.html
12 okt | Unregistered CommenterGissur
Okej. ska kolla på den sen
12 okt | Unregistered CommenterAndreas
Ur artikeln:

"Eva Joly, who advised on France's Elf Aquitaine scandal and the UK's BAE inquiry, said the scale of potential corruption at the Icelandic banks should be treated as one of the important financial investigations Europe has ever known.

However, she has raised concern about the potential conflict of interest represented by Iceland's state prosecutor, Valtyr Sigurdsson, whose son is the chief executive of Exista – the major shareholder in Kaupthing."
12 okt | Unregistered CommenterGissur
Har förövrigt bloggat kort om saken:

http://remissinstansen.wordpress.com/2011/10/13/topp-5-problem-med-claes-sandgrens-dn-debatt/

Eller, ja, om man med "kort" menar "väldigt långt".
13 okt | Unregistered CommenterGissur

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.