Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Skattereformen jag filat på... | Main | Att kommentera när tillfälle ges... »
fredag
feb252011

Pensionsprognosen är överdrivet pessimistisk

De oreanga kuverten med pensionsprognoser har ånyo skickats ut. Såg siffran ovanligt låg ut? Var lugn, du får med största sannolikhet mycket mer än så!

Jag har tidigare klagat på att ett av de scenario som användes i prognosen var nolltillväxt alla år fram till pensionstillfället, vilket inte särskilt realistiskt.

I årets prognos fanns emellertid inga tillväxtscenarier alls, och pensionen såg i mitt fall misstänkt låg ut. Jag anade oråd, ringde pensionsmyndigheten – och mycket riktigt:

I årets prognos redovisas bara nollprocentsscenariot, och dessutom utan att det tydligt framgår att detta antagande gjorts.

Jag frågar om bakgrunden till detta beslut och får svaret:

Det har förvirrat ganska många.

Om så är fallet, kanske pensionsmyndigheten kan bemöda sig om att förklara för de förvirrade att högre tillväxt möjliggör högre pensioner. Men istället väljer de att göra prognosen på basis av det mycket orealistiska scenariot att tillväxten plötsligt stannar av och blir noll!

När jag påpekar det tokiga i detta, får jag det häpnadsväckande svaret att man för personer över 60 år antagit en tillväxt på 1,6 procent årligen. Detta är naturligtvis ännu tokigare, ty sannolikheten för nolltillväxt från prognostillfälle fram till pensioneringstillfälle är ju större för den som är över 60.

Enkelt uttryckt: Om Sverige hamnar i ny kris kan det mycket väl tänkas att den som är 60 inte får någon ytterligare tillväxt på sin pensionsbehållning innan det är dags att gå i pension. Men ju längre tid man har kvar till pensionen, desto mindre realistiskt är antagandet om nolltillväxt.

Jag kan se två uppenbara konsekvenser av pensionsmyndighetens beslut som verkligen borde diskuteras:

1. Människor skräms av den låga siffran, surnar till över att välfärdsstaten inte levererar och börjar med privat pensionssparande. De privata affärsbankerna torde vara mycket tacksamma över pensionsmyndighetens bisarrt pessimistiska prognos.

2. Poängen med det nya pensionssystemet förfelas: Tidigare framgick det tydligt av varje prognos att pensionens storlek beror på den ekonomiska utvecklingen. Nu ser det istället ut som om Sverige övergått till ett system som utlovar folk en viss – och mycket låg – nivå på pensionen.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (5)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Pensionsprognosen är överdrivet pessimistisk - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser
 • Response
  Response: jasa seo
  Pensionsprognosen är överdrivet pessimistisk - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser
 • Response
  Response: jasa seo
  Pensionsprognosen är överdrivet pessimistisk - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser
 • Response
  Pensionsprognosen är överdrivet pessimistisk - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser
 • Response
  Response: how you can help
  Pensionsprognosen är överdrivet pessimistisk - Berghs Betraktelser - Berghs betraktelser

Reader Comments (5)

Alltså, jag gillar inte konspirationsteorier, men det här känns som ännu ett fall av att en myndighet försöker underminera och motarbeta riksdag och regering. (Ett annat fall är när försäkringskassan utförsäkrar människor som enligt eniga läkarutlåtanden saknar arbetsförmåga).
Mänsklighetens "track record" avseende långsiktiga prognoser är inte en upplyftande läsning. Värdet av oreanga kuvert är sannolikt inte mer värt än pappret det är skrivet på.
26 feb | Unregistered CommenterJonas
Men på vilket sätt är det egentligen som tillväxten påverkar pensionen? Om det bara påverkar genom att "kakan blir större", så kanske man kan säga att prognosen ändå speglar hur det kommer kännas. För hur kul kommer det vara att som pensionär tjäna sämre än en burgarvändare på McDonalds? Okej, du kanske kan köpa väldigt mycket socker eller LCD-skärmar år 2040, men det kan ändå vara väldigt svårt att konkurrera med arbetarna om borätterna, semestrarna eller städtjänsterna.

Prognosen känns rätt rimlig. Det folk däremot bör tänka på är att deras livsomkostnader som pensionärer, utan barn och med avbetalade lån, kommer vara rätt låga, och eventuellt kan de sälja en stor bostad och skaffa något mindre, och på så vis få mer konsumtionsutrymme.
26 feb | Unregistered Commenterjeppen
Pensionsmyndigheten utgår ifrån att Tim Jackson kommer få sin vilja igenom!
Det man kanske tagit hänsyn till är pensionssystemets underfinansiering och därför risk att man vid en ev, framtida kris behöver göra om systemet..
27 feb | Unregistered CommenterDavid H

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.