Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Sambandet mellan subjektivt välbefinnande och inkomst är log-linjärt. Punkt? | Main | Fundering om böckers tjocklek. »
tisdag
mar222011

Gissning om Juholt och RUT-avdraget

De flesta torde väl ha uppmärksammat Håkan Juholts syn avdraget för hushålls nära tjänster:

– Jag är övertygad om att Sverige aldrig kan bli ett rikt land om vi skattesubventionerar att vi går ut med hundar, att vi bäddar varandras sängar och att vi klipper varandras hår, säger han i "Bakom kulisserna"

Hm. Bortsett från det retoriskt smarta i att kalla skattesänkningar som genomförts sedan 2006 för subventioner (se tidigare inlägg), undrar jag om detta går hem. De exempel han nämner är ju inte direkt hårresande. Det kan heller inte uteslutas att en och annan väljare noterat att vi numera har billiga prylar i massor samtidigt som det är tämligen dyrt att anställa en annan människa vitt.

Jag har ju tidigare spått att avdraget skulle få vara kvar vid ett eventuellt regimskifte. Nu blev det ju inget sådant förra året, men jag upprepar min spådom inför 2014 – trots att hr Juholt låter så kategorisk ovan. Intervjun gjordes innan han föreslogs som partiledare.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (9)

Det vore intressant att höra din nationalekonomiska analys av effekterna av RUT och ROT. Rätt nyligen uppmärksammades det ju att priserna i byggbranchen - detta anushål till branch - hade ökat rätt rejält sedan avdraget infördes.
Just den deadweight-loss som sker av dessa skattekilar ar faktiskt valdigt uppenbara. Som du sjalv har sagt, en bil snickrar man inte ihop darhemma, oavsett hur hog skatten ar, men att stada hemmet, mala om huset, och passa sina barn ar gjort i en (ineffektiv) handvandning. Det ar manga jobbmojligheter som gar forlorade, och det ar nog omojligt att slussa in dessa malare och stadare i high-tech jobb pa typ Saab Aerospace.
22 mar | Unregistered Commenterpontus
byggbranschen! don´t get me started! pulsstegringen jag får när jag bara hör termen "byggbranschen" gör att jag måste lägga mig ned.
22 mar | Unregistered Commentergummo
Min kära juristhustru har ju jobbat både på Skatteverkets storföretagsenhet och på Ekobrottsmyndigheten, så jag har ett något biased perspektiv på byggbranchen.
Alternativt så har du en ganska korrekt bild, Björn...

Gränsdragningsproblem är såklart alltid problematiska, men nivån på skattekilarna när en människa anställer en annan människa vitt var så hög att RUT-avdraget inte torde ha kostat mycket för statskassan och marginalen gjort några svarta jobb vita. Men dessa effekter är nog ganska små, så om man har en normativ motvilja mot att folk "bäddar varandras sängar" så förstår jag att man ogillar avdraget.

Personligen har jag inga problem med denna typ av jobb så länge folk inte fastnar mot sin vilja i jobb de inte trivs med.
22 mar | Unregistered Commenterbergh
Nu såg jag inte programmet, men liknande argumentation om att Sverige inte blir rikt av att folk stryker varandras skjortor har jag sett som invändning mot "tjänstesamhället" i stort. Det är produktion, inte tjänster, som bygger ett land, brukar det heta. Problemet då är att man har en väldigt snäv syn på vad tjänster är och vad som inryms i tjänstesektorn.

Nåväl, Juholt vet förmodligen bättre och detta var väl specifikt riktat mot just RUT.

En sak som gör att du kan få rätt, Bergh, är också att Mikael Damberg, som utpekats som Östros efterträdare, i valrörelsen gick ut med att han tyckte att RUT skulle få finnas kvar (om än i modifierad form). Damberg hamnade visserligen i "frysboxen" efter sitt utspel:
http://blogg.aftonbladet.se/sahlin/2010/03/damberg-i-frysboxen-efter-rut-utspel
22 mar | Unregistered CommenterDavid H
Japp. Men han verkar väl tinas upp nu, just för att kunna ta över efter Östros. Jag gissar att i tre och ett halvt år använder en retorik som är kritisk mot avdraget, och sedan efter en eventuell valseger väljer att med några mindre justeringar behålla det.

Gissningen känns dock mindre djärv nu än förra gången jag gissade samma sak...
22 mar | Registered Commenterbergh
@ björn

''Rätt nyligen uppmärksammades det ju att priserna i byggbranchen - detta anushål till branch - hade ökat rätt rejält sedan avdraget infördes.''

Hur kan de ha ökat?
31 mar | Unregistered Commenteratw
Försöker fatta mig kort:

1. Med RUT och ROT ökar priserna tillfälligt till dess att konkurrensen satt sig.

2. Enligt min mening borde Sverige inte ha någon progressiv skatt (marginalskatt) eftersom det gynnar tillkomsten av lågproduktivt arbete, i teorin. Snarare borde vi, i teorin, ha regressiv skatt dvs avtagande skatt varefter inkomsten ökar, dvs så att alla friska människor bidrar med lika mycket till samhället, och sedan får det som blir över. Men det är ju en utopi än så länge.
RUT och ROT är dock så finurligt utformat att det gynnar just de med marginalskatt, men bara om de köper just RUT- och ROT-tjänster. Det skapar samtidigt jobb och det gynnar den totala inhemska efterfrågan.
Att med samma pengar öka sysselsättningen inom offentliga sektorn gynnar inte höginkomsttagare i samma utsträckning. Och att bara ta bort marginalskatten, t.ex värnskatten, gynnar inte den inhemska efterfrågan lika effektivt.

Mvh
Thomas E
5 apr | Unregistered CommenterThomas E

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.