Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Vad är ett etiskt företag? | Main | Undersök hur bostadspolitiken påverkar makroekonomin »
måndag
maj302011

Läs och videotips om världshistorien

Har letat historiska jättehistorier från tänkare som inte menar att institutioner förklarar allt. Följande två böcker verkar intressanta:

Ian Morris: Why the West Rules – For Now

Gregory Clark: A Farewell to Alms

Morris föreläser om sin bok här – och menar att geografi förklarar “allt”. NYT-recension här.

JEL-recension av Clarks bok här, och en mängd andra recensioner här.

Recensenten Robert C. Allen tycks anse att Clarks förklaring –middle class values – har tveksamt empiriskt stöd:

Information  and  anecdotes are assembled to show that the world exemplifies Clark’s  ideas. … has a clear story line that makes for an engaging read. But is it true?

Intressant öppning på denna kritiska recension – böcker av detta slag har ju alltid ett betydande inslag av storytelling. Clarks bok är väl annars mest känd som invänding mot North & Weingast (1989), efter som Clark menar att industriella revolutionen inte hade särskilt mycket med institutioner att göra.

Någon som läst någon av dessa redan? Är de något för hängmattan i sommar?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Jag har läst Clark. Intressant fakta om inkomstuteckling i olika regioner och tidsepoker men hans centrala tes kan man vara utan...
30 maj | Unregistered CommenterJonas V
Jag har Clark om du vill låna. Kul läsning, men inte helt övertygande.
30 maj | Unregistered CommenterGudmundson
Jag känner Clark personligen och han är en väldigt vältalig, rolig och intressant person. Tyvärr har jag inte läst hans bok än. Men som smakprov på Clarks fantastiska skrivförmåga måste jag rekommendera hans recension av en av Deirdre McCloskeys böcker. Ett mer finessrikt nedsablande får man nog leta efter.

http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/gclark/book_reviews/mccloskey%20-%20jel.pdf
31 maj | Unregistered Commenterpontus
Tack - det var synnerligen underhållande läsning. Lite elakt, mycket träffande...
31 maj | Unregistered CommenterBergh
Väl bekomme. En rolig anekdot: Vid något tillfälle skulle både Clark och McCloskey dela en taxi. McCloskey bar en stor väska och Clark räckte ut handen med orden "Ehm, I'm no sure about the etiquette here ... but I can carry it if you think it's appropriate"
31 maj | Unregistered Commenterpontus

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.