Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ökar antalet dödade i trafiken kraftigt? | Main | Höj flerbarnstillägget »
onsdag
jun152011

Blir man sjuk av att titta på TV?

Det rapporteras i DN att “TV-tittande kan orsaka för tidig död”. Det låter underligt, och en metodfråga uppstod genast:

Är det TV-tittandet eller det faktum att man sitter stilla som är hälsofarligt?

DN-artikeln är knapphändig, så jag letade upp forskningsartikeln i fråga (fulltext kostar) för att se vad de egentligen gjort. Det visar sig vara en metastudie av andra studier. Långt in i artikeln, som det sjätte (!) i raden av tänkbara problem med resultatet kommer det:

Sixth, not all available studies controlled properly for physical activity. Appropriate control for physical activity in an analysis with TV viewing as
exposure can be performed using the isotemporal substitution model … Future studies
should consider several displacement options to further explore the influence of TV viewing time on health outcomes.

Svaret är alltså att det kan mycket väl vara stillasittandet som är förklaringen, det har har ännu inte undersökts ordentligt (“properly”). Det rör sig alltså om en meta-studie av 8 studier, men ingen av dessa har uppenbarligen valt att utröna frågan om stillasittandet ordentligt.

En annan ganska uppenbar fråga: Är det TV-tittandet eller det faktum att många äter onyttig mat framför TVn som förklarar sambandet? Detta finns ganska utförligt behandlat i artikeln:

Because TV viewing is often accompanied by concurrent intake of foods and food advertising on TV may promote an unhealthy diet it is possible
that some of the associations reported herein are explained by diet … We attempted to explore whether these associations were mediated by diet and observed a small attenuation of effect estimates for type 2 diabetes but not for
cardiovascular disease or all-cause mortality

I huvudanalysen har alltså inte korrigerats för diet eftersom detta ses som en mekanism: TV-tittande orsakar sämre diet som orsakar sämre hälsa. Så kan det vara. Men det kan naturligtvis också vara en selektion i vilka som tittar på TV, vilket mycket riktigt bekräftas i pappret: När man kontrollerar för BMI, minskar effekten på diabetes. (Jag är inte medicinare, men det var väl knappast helt oväntat?)

Således: Artikeln visar inte att TV-tittande orsakar sämre hälsa. Däremot framgår att folk som tittar mycket på TV är tjockare och äter sämre.

Författarna uttrycker inte sina resultat riktigt så dock.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (9)

Tack! Tänkte precis detsamma när jag såg rubriken, att det där låter konstigt.
15 jun | Unregistered Commenterksth
Nu plockar jag från minnet, men en rätt vanlig populärvetenskaplig slutsats brukar vara att dataspel är mer hälsosamt än tv-tittande just på grund av att man inte äter framför teven om man håller i en handkontroll. Jag tror att det varit väldigt, väldigt svårt att hitta några samband mellan övervikt och dataspel av samma anledning. Det är alltså småätande framför passivt tevetittande som är boven i dramat.

En annan fråga jag ställde mig när jag läste DN-artikeln var vad som händer när man som jag inte har en tv, men tittar på teveserier på en datorskärm när jag själv vill. Och ofta, som singelboende, just när jag äter. Blir min kvällsmat mer hälsofarlig för att den äts till en teveserie?
15 jun | Unregistered CommenterJohanna
Jämför gärna med följande artikel

http://www.eso.expertgrupp.se/Uploads/Documents/ESO_2011_3_till_webben.pdf

där man bland annat hittar en korrelation mellan bilåkande och BMI hos blivande mödrar.
15 jun | Unregistered CommenterK
Inte för att jag för någon bok över det men nog är ett rimligt intryck att närmast alla hälsolarm, som inte har att göra med smittskydd eller liknande, som kommer ut i tidningarna av detta slag. Då jag till skillnad från bloggaren inte ids leta reda på källan så brukar jag utgå från att någon har samlat in en massa data, kört allt mot allt och sedan antydd en hemmasnickrad hypotes om orsakssamband som sedan förstärks och förvrängs några varv innan den kommer till Aftonbladets löpsedel.
16 jun | Unregistered CommenterOlle J.
Det är det här som en kollega till mig brukar kalla för "epidemiologisk korrelationsforskning". En annan av mina kollegor har, på allvar, föreslagit att medicinska tidskrifter som premierar nya rön framför robusta och replikerade studier (till exempel Lancet, BMJ, Science och New England Journal of Medicine) borde förbjudas att skicka ut pressmeddelanden. Ett något mer modest (och realistiskt) förslag vore ju att se hur stor andel av fynden som rapporteras i dessa studier som överlever ytterligare prövningar. Eftersom den typen av hög-impact publikationer ofrånkomligen brukar generera en lång svans av replikeringar vore det rätt lätt att göra.

Även om flödesschemat i pontus länk var talande (om än något ämneschauvinistiskt) så undrar jag om jag inte föredrar den här illustrationen:

http://www.xkcd.com/882/
16 jun | Unregistered CommenterStefan F
Jag tycker inte TV-tittarstudien kan avfärdas så enkelt. När man läser artikeln - som alltså bygger på 8 andra studier - framgår att det är standard att köra med individdata och korrigera för en rad individspecifika egenskaper. Dock väljer man i meta studien att använda sambandet utan att korrigerar för BMI eftersom detta antas vara en mekanism - vilket är rätt OM det finns ett orsakssamband från TV-tittande via föda till fetma och ohälsa. Men det teoretiska argumentet för orsakssambandets riktning är kort (reklam för snabbmat gör att vi äter sämre). I TV görs väl också reklam för bantningsprodukter? Och tanken på selektion i vilka som tittar på TV diskuteras inte.

Ibland får jag intrycket att forskarna anar hur det ligger till, men hae utnämnt TV-tittandet till bov för att det hela ska verka intressantare.

Nåväl, om någon verkligen vill ta sig an frågan föreslår jag användade av löpbandet, på vilket vissa tittar på TV, andra läser, och vissa lyssnar på musik. Men nu ter sig ju forskningsfrågan helt absurd...
16 jun | Unregistered Commenterbergh
Andreas,

Du som är forskare, hur ser du generellt på forskning inom ekonomi och andra samhällsvetenskaper (och studier likt den här) vad gäller just metod? Dvs, är det vanligt att studier genomförs slarvigt, med dålig teoretisk grund, att man förbiser många, ibland till och med uppenbara, faktorer som kan påverka resultatet, etc. Är statistikkunskaperna tillräckliga, eller slarvas det även här? (undersökningar som gjorts visar att till och med statistiker har dålig koll på statistiska grundbegrepp). Finns det en problematik kring kring att de som genomför forskning eventuellt är dåliga på det?
Super cute! My little man would look so stylin' in those! luabsg luabsg - <a href="http://www.belstaffjacketsireland.com">Belstaff Jackets ireland</a>.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.