Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Om migration i Expressen | Main | Attityden till flyktingmottagande i Sverige »
torsdag
okt252012

Bowles och Gintis om sociala preferenser

Many observers of experimental games have interpreted the fact that people sometimes sacrifice material gain in favor of moral sentiment as an indication of irrationality, the term 'rationality' being misused as a synonym for "consistent pursuit of self-interest." But subjects appear to be no less rational when deciding to cooperate and punish than when they compare prices to decide what to cook for dinner. This suggests that the preferences that lie behind their social behavior are consistent with the basic axioms of rationality, namely transitivity (consistency) and completeness

Sid 32 i Bowles, S., & Gintis, H. (2011). A cooperative species. Princeton University Press.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Brukar alltid störa mig som tusan på de som tror att:
"the term 'rationality' being misused as a synonym for "consistent pursuit of self-interest."

Men brukar för enkelhetens skull säga att människor inte är rationella.

För övrigt kan noteras att de personer som tror på det där ovan ofta har gått på Handels eller jämförbart och till synes verkar vara antingen korkade, eller hjärntvättade av lektorerna.
14 nov | Unregistered Commenterpetter
Verkligheten är ännu värre. Jag kan inte ge någon referens på rak arm, men en utbredd föreställning verkar vara att man inte ska ta med altruistiska motiv i t.ex. kostnads nyttoanalyser därför att detta av någon anledning skulle leda till dubbelräkning av nyttor.

Om både jag och min dotter blir glada över att hon får en glass så bör förståss båda nyttor räknas.

Problemet med sociala preferenser är att det inte längre går att argumentera för att marknaden skulle vara effektiv – och de kommer således aldrig att bli en del av kärnan i nationalekonomi.
27 nov | Unregistered Commentererik
erik, det är en intressant tanke, men jag tror inte jag håller med. jag tror att sociala preferenser ibland gör marknaden mer effektiv, men inte alltid. Att utröna när och under vilka omständigheter tror jag snart att ekonomer kommer att ägna sig åt i stor utsträckning.
27 nov | Unregistered Commenterbergh
Delvis relaterat: Jag förmodar att det här är samma Gintis som kritiserat Ken Binmores argument från introduktionskapitlet i "Does Game Theory Work? The Bargaining Challenge", här på Amazon: http://www.amazon.com/review/R1ABYQK1A44W0B/ref=cm_cr_dp_title?ie=UTF8&ASIN=0262026074&channel=detail-glance&nodeID=283155&store=books

Vet någon om Binmore i sin tur bemött Gintis kritik? Tycker du Andreas att Gintis har rätt i sin kritik av Binmore?
3 dec | Unregistered CommenterMarcus
Gintis har klockrent rätt. Se även Samuel Bowles betydligt mer utförliga kapitel om detta i hans nya bok (skriven i samarbete med Gintis) 'The new economics of inequality and redustribution'. Empirin ger ett överväldigande stöd för Gintis.
10 dec | Unregistered CommenterAnonym

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.