Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Är flykting- och invandrarpolitiken tillräckligt liberal i Sverige nu? | Main | Är 72 procent sysselsättningsgrad bland utlandsfödda omöjligt? »
tisdag
nov132012

Vilka är problemen med friare andrahandsuthyrning?

S och mp vill inte medverka till friare andrahandsuthyrning. Argumenten, som de återges av DN:

S och MP har motsatt sig förslaget främst för att det öppnar för friare hyressättning och varnar för att det leder till kraftigt höjda hyror för dem som redan i dag hyr i andra hand.

 Blir det hyreshöjningar för dem som redan idag hyr i andra hand? Inte under tiden som deras kontrakt gäller. Men om det finns en stor efterfrågan på att få hyra till marknadsmässiga hyror, och dessa ligger betydligt över de hyror som idag betalas, blir det sannolikt rejäla hyreshöjningar framöver. Men i så fall är de som idag hyr till långt under marknadspris en privilegierad grupp, och de potentiella vinsterna för de som skulle kunna hyra - och hyra ut - under friare regler är i så fall stora.

Annorlunda uttryckt: Om reformen inte gör någon större nytta, ligger rådande andrahandshyror nära en marknadsmässig nivå, och det skulle inte bli några större höjningar. Om argumentet att det leder till kraftiga hyreshöjningar är korrekt, skulle reformen göra stor nytta och gruppen som idag hyr i andra hand har varit gynnad under lång tid.

Andrahandsuthyrning är en smart, decentraliserad lösning som gör det möjligt för oss att använda resurser effektivare och som sannolikt skulle bidra till ett rörligare samhälle. Miljöpartiets motstånd är svårbegripligt. 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (15)

Jag är inte i detalj insatt i reformförslaget, men undrar dels över fördelningseffekterna, men också på effekterna på bostadsmarknaden.

En omedelbar effekt borde vara att omsättningen av bostadsrätter minskar eftersom du kan äga utan att bo i den (och därmed inte behöver sälja). Det innebär också en tydligare inriktning mot bostadsrätten som ett investeringsobjekt. Jag hade t ex själv valt att behålla min bostadsrätt i studentstaden och hyra ut den istället för att sälja den. Det hade gynnat mig, men ingen annan. Man kan också förvänta sig att bostadsrätter blir ett investerings och spekulationsobjekt (om det går att äga många, hyra ut - man kan tänka sig företag som administrar uthyrningen och praktiska saker kring den). Om man själv sätter hyran borde det vara en ganska trygg investering på insatt kapital.

En omdelebar effekt också att brf som ägarform blir mer gynnsam i förhållande till andra ägandeformer - något som gynnar de som äger bostadsrätter - dvs. ett tillskott till de som redan har en del kapital.
13 nov | Unregistered CommenterPetter B
"Det hade gynnat mig, men ingen annan"

jo, det hade även gynnat den som fått hyra. Det blir sannolikt färre bostadsrätter till salu och fler som hyrs ut. De som gynnas är således de som äger en bostadsrätt men också de som vill hyra men inte har råd att köpa.
14 nov | Unregistered Commenterbergh
SAP och MP ser helt riktigt att en uppluckring av reglerna för andrahandsuthyrning på sikt skulle underminera hyresregleringen. Och det skulle deras tongivande väljargrupper som åtminstonde delar av livet bor/bott/kommer att bo i höggradigt subventionerade bostäder innanför tullarna, bli väldigt förbannade över. För att inte tala om SAP-fronten Hyresgästföreningen.

En annan aspekt är att min trea, som står tom medan jag jobbar ett år i Hongkong, skulle kunna delas av två-tre personer som just kommit ut på arbetsmarknaden. Genom att hyra ut min bostadsrätt skulle alltså 3-4 (jag+hyresgästerna) personer bli glada jämfört med om bostadsrätten var tom.

Ytterst diskuterar vi en ytterst snedvriden "marknad". Hyresreglering, ränteavdrag+högt skattetryck, koko kreditgivning, NIMBY i kubik (åtminstone i Stockholmsregionen) och ofta näranog skråväsendebaserad byggsektor. Här skulle flera systemskiften behövas. Klart att liberalare regler för andrahandsuthyrning skulle gynna vissa grupper, men systemet kan knappast bli sämre.
Innebär andrahandsuthyrning att man hyr ifrån någon som "äger" en bostadsrätt?
14 nov | Unregistered CommenterAsmodeus
Petter: du satter inte hyran sjalv ...
15 nov | Unregistered CommenterEmil
Så en bostadsrättsförening äger ett hus i Stockholms kommun ,som de köpt billigt från ett kommunalt bostadsbolag,med 50 lägenheter, 26 medlemmar hyr ut i andra hand. de 26 som inte bor i huset bestämmer att föreningen ska göra minsta möjliga underhåll på huset för att maximera vinsten. Trappstädning och vårstädning av gården är andra onödiga omkostnader. Om hyresgästerna tröttnar på mögel i lägenheten ska de då driva process mot sina 26 hyresvärdar eller mot föreningen? Om de 24 föreningsmedlemmarna som bor kvar tröttnar på möglet vad ska dom göra?
15 nov | Unregistered CommenterThomas E
Thomas: det verkar fungera i manga andra lander, eller hur? Bla pga att det finns korrelation mellan:
- hyror och standard
- framtida forsaljningspriser och standard

Agare som hyr ut bryr sig om bada dessa
15 nov | Unregistered CommenterEmil
Fast i Sverige har vi inte så många ägarlägenheter, vi har en massa bostadsrättsföreningar som äger hus som deras medlemmar får bo i. Iden med dessa föreningar är ju att de boende gemensamt ska ta hand om huset de bor i. Föreningen har för detta ändamål en hel del makt, de har t.ex rätt att vägra att acceptera en person som föreningsmedlem eller kasta ut en medlem om de har bra skäl, man kan också bestämma om och i vilken omfattning man tillåter andrahandsuthyrning. Man kan ju tycka att bostadsrättsföreningar är en omodern rest av "DDR Sverige" men eftersom vi nu har dem så ska man kanske inte ta bort de regler som får dem att fungera.
16 nov | Unregistered CommenterThomas E
"Men i så fall är de som idag hyr till långt under marknadspris en privilegierad grupp"

Bostadsrättsägare/husägare är (i allmänhet) även de en priviligierad grupp. Skall vi börja snacka om att rensa bort privilegier så bör även ränteavdraget tas bort.

Om vi gör som du säger blir bostadsrättsägare en ännu mer priviligierad grupp som kan hyra ut med vinst.
12 dec | Unregistered CommenterDan
Är det inte rimligt att bostadsrättsföreningar har rätt att säga nej till uthyrning av sina egna lägenheter? De som bor i lägenheterna äger ju inte lägenheten utan bara rätten att nyttja bostadslägenhet. Hoppas jag får svar på det här för jag vill verkligen veta vad motargumentet är. Tack på förhand!
28 apr | Unregistered CommenterAndreas
Jo, frågan är bara på vilka skäl de ska kunna säga nej, vilka möjligheter de har att ta ut en avgift för merkostnader och liknande.

Så länge ägaren tar sitt ansvar gentemot förening (genom att informera andrahandsgästen om städdagen och allt vad det kan innebära i praktiken...) är det knappast orimligt att huvudregel är att den som vill hyra ut sin bostadsrätt får göra så.
30 apr | Unregistered Commenterbergh
Äger man någonting (bostadsrättsföreningen i det här fallet) så får man väl säga nej av vilken anledning som helst?

Du må tycka att det "knappast är orimligt" men jag kan berätta att många bostadsrättsföreningar tycket att det är just det: orimligt. Jag vet av personlig erfarenhet att många bostadsrättsföreningar säger att om uthyrning sker helt fritt, utan styrelsens insyn, så tappar man snart kontrollen över vilka som faktiskt bor i föreningen och att de som bor där i andra hand inte känner alls lika stort ansvar för föreningen, alla gemensamma resurser, skötsel och underhåll mm.
30 apr | Unregistered CommenterAndreas
Nej, äganderätten ser olika ut från fall till fall. Den som äger ett husdjur, en skog, en bit mark eller en bil ska uppfylla en rad lagar och regler.

Redan 2003 gjordes det betydligt svårare för föreningar att säga nej: Bostadsrättsföreningen ska ge tillstånd om inte man har befogad anledning att säga nej.

http://www.hsb.se/mitt/lagdan/foreningen/1-7253?select=1.7253

Jag vet att föreningar idag ofta tycker det är jobbigt, men idag har de (mig veterligen) inte rätt att ta ut en avgift för merarbetet.

Se mitt förslag i ED:

http://www2.ne.su.se/ed/pdf/39-5-led.pdf

nvh
andreas
30 apr | Unregistered Commenterbergh
Tack så mycket för svaren. Ja jag har faktiskt läst ditt förslag i ED och jag tycker att förslagen låter bra. Om jag ska välja sida så håller jag med dig. Jag spelar mest lite djävulens advokat för att granska argumenten jag hört från båda sidor :)

Mvh
Andreas #2
30 apr | Unregistered CommenterAndreas
låter som en klok åsiktsbildningsstrategi :-)
30 apr | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.