Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Veckan som gick och som kommer | Main | Vilka är problemen med friare andrahandsuthyrning? »
torsdag
nov152012

Är flykting- och invandrarpolitiken tillräckligt liberal i Sverige nu?

Det är dags att fundera kring ytterligare en av de fyra kärnfrågorna kring migration (jag sparar meta-debatten ett tag…).

Borde vi ta emot fler flyktingar och/eller invandrare, eller är reglerna tillräckligt liberala nu?

Frågan är naturligtvis normativ, och det finns ingen vetenskap som ger "rätt" svar. Mitt svar bygger på mina egna liberala, humanistiska värderingar. Ett sätt att ta ställning är att kika på några fall där personer avvisats och ställa sig frågan om jag tycker att de borde fått stanna. Jag kan då inte komma på något fall där jag inte tyckts att personen borde fått stanna.

Jag tycks inte heller vara ensam om denna åsikt och bedömning: LUF och CUF, som sannolikt hör till de mer liberala krafterna inom borgerligheten, är inte alls är nöjda med politiken: (ur debattartikel i svenskan):

Det är vår fasta åsikt att Tobias Billström under sina fem inte bevisat sig stå för en human flyktingpolitik; han har helt enkelt inte fört en politik värdig en liberal regering.

De pekar bl a på  tvångsavvisningar av kristna irakier trots protester från Amnesty och UNHCR.

Kritik kommer även från Flyktinggruppernas Riksråd (som känns mer vänster än LUF & CUF, men jag kan ha fel). På deras intressanta sida diskuteras risken att asylrätten blir en “gullighetstävling”, dvs styrs av mediala hänsyn, när det gäller exempelvis familjesplittringar.

De uppmärksammar också en ny rapport från statskontoret i vilken konstateras att

Migrationsverkets arbete med att utse offentligt biträde till asylsökande har allvarliga brister

“Migrationsverkets skandaler” är f ö en sökning som ger en rad träffar, bl a på Sveriges Radio:

En handläggare på Migrationsverket i Malmö har struntat i att registrera viktiga originalhandlingar och i stället gömt undan dem i sitt tjänsterum. Flera sökande kan på felaktiga grunder ha nekats svenskt medborgarskap.

Det finns betydligt mer att anmärka på vad gäller Migrationsverket (SR-Ekot).

Det finns således en hel del att anmärka på både rörande reglernas innehåll och deras tillämpning i praktiken.

Vad gäller arbetskraftsinvandring är det numera fri rörlighet inom EU och ganska goda möjligheter för arbetskraftsinvandring även utanför EU (bra sammanfattning hos ekonomifakta). Men visst skulle även arbetskraftsinvandringen kunna bli bättre:

Gemenskapsrätt gäller dock, det vill säga, arbetet ska först erbjudas medborgare inom EU/EES. Personer utanför EU/EES måste dessutom ansöka om arbets- och uppehållstillstånd.

Arbets- och uppehållstillstånden beviljas på högst två år, med möjlighet till förlängning. Först efter fyra år kan tillstånden övergå i permanent uppehållstillstånd. Tillstånd om arbets- och uppehållstillstånd första gången ska i regel sökas innan personen kommer till Sverige. Förlängning av tillstånden kan sökas inifrån Sverige. Det är Migrationsverket som ansvarar för detta.

Således: Man behöver inte leta länge för att hitta problem med rådande migrationspolitik från liberala utgångspunkter. Det kan förvisso vara så att politiken numera är bättre än den varit tidigare i Sverige, men det betyder inte att den är tillräckligt bra idag.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (22)

Vad gäller arbetskraftsinvandring från världen utanför EU så är ett mycket allvarligt problem handläggningstiderna. Jag har i min närhet ett fall där handläggningstiden nu är uppe i sju månader. I normalfallet hade arbetsgivaren givit upp och försökt hitta någon annan, men just här är marknadssituationen sådan att det är värt fortsatt väntan.

Även om reglerna är rimliga kan tillämpningen ge upphov till orimliga bördor.
16 nov | Unregistered Commentermarkus
Om du med tillräckligt liberal menar att människor och systemet med arbetstillstånd kan utnyttjas så har du rätt,
http://www.svd.se/naringsliv/lockades-till-sverige-nu-hotar-utvisning_6328736.svd
http://www.lag-avtal.se/nyheter/anstallning/anstallningsvillkor/article2503707.ece
Återreglera, indiska datatekniker kunde komma till Sverige med det gamla regelverket.
16 nov | Unregistered Commentergöran
Stor invandring, låst löneläge och socialförsäkringar som följer med
medborgarskap är inte förenligt. Något måste offras innan en ökning av
invandringen blir aktuell. Vad, i så fall?
17 nov | Unregistered CommenterVidi
http://meritwager.wordpress.com/
En av de få som kan det här, i motsats till journalistkåren som de flesta får sin information från.
18 nov | Unregistered Commentergöran
"Är flykting- och invandrarpolitiken tillräckligt liberal i Sverige nu?"

Nej, mottagningssystemet håller ju bara på att kollapsa och kommunerna knäckas. Ös på lite till, vet jag. Det blir nog bra för integrationen. Det var också en skam att Sverige fick ta emot större delen av alla irakier som kom till Europa (något som tycks upprepas nu med syrierna). Där borde vi ha kunnat "öppna famnen" betydligt mer. Inte heller det faktum att vi nu har världens mest fria arbetskraftsinvandringspolitik är särskilt imponerande. Varför inte bara släppa allt fritt, för det är väl dit du vill komma, Andreas? Det är det enda anständiga för någon med "liberala, humanistiska värderingar". Vad det sedan får för konsekvenser för Sverige och det svenska folket tycks inte vara så intressant, där ett allt annat än "liberalt och humanistiskt" samhälle växer fram...
18 nov | Unregistered CommenterLars
Varför inte bara stänga gränserna helt, för det är väl dit du vill komma, Lars?
"Varför inte bara stänga gränserna helt, för det är väl dit du vill komma, Lars?"

Nej, men varför inte normalisera Sveriges extrema invandringspolitik som vi uppenbarligen inte klarar av? Är det att begära för mycket? Priset kommer att bli mycket högt för etablissemanget om de fortsätter på den inslagna linjen, men först och främst får vi ett sämre, otryggare och mer konfliktfyllt samhälle. Det är hög tid att släppa på prestigen och ta ett steg tillbaka. Borgerligheten i Danmark gjorde det och sedan följde vänstern efter, med en mer folkligt förankrad och långsiktigt hållbar invandringspolitik som följd.
19 nov | Unregistered CommenterLars
Problemet är att Sverigedemokraterna omöjliggör en konstruktiv diskussion kring invandringen. Okej om de hade velat begränsa invandringen med låt oss säga 20%. De vill istället minska den med 90% vilket tyder på att de givetvis vill stänga gränserna helt och hållet. Som sagt, deras hållning omöjliggör en konstruktiv diskussion om ämnet.
"De vill istället minska den med 90% vilket tyder på att de givetvis vill stänga gränserna helt och hållet. Som sagt, deras hållning omöjliggör en konstruktiv diskussion om ämnet."

Är då asylsökar- och anhöriginvandring (den vill de minska med 90 %) lika med invandring? Nej. Se bara på Danmark (som SD vill ta efter); de minskade just den invandringen med något liknande, men samtidigt ökade arbetskraftsinvandringen kraftigt, varför Danmark totalt sett fick en STÖRRE invandring efter att Dansk Folkeparti fick inflytande. Det vägrar dock etablissemanget i Sverige att ta till sig och försöker att utmåla Danmark som ett skräckexempel där man "stängt gränserna" och "isolerat sig". Verkligheten är dock en helt annan när man läser på lite och sätter sig in i saken. Det svenska etablissemanget utkämpar en hopplös strid för en fullständigt misslyckad invandringspolitik. Det är dags att de inser det innan problemen blir för stora, såväl politiskt som samhälleligt.
19 nov | Unregistered CommenterLars
Det stämmer. I Sverige har är den humanitära aspekten viktigare än maximering av ens egen ekonomi när det gäller invandring.

Vet du vad mer som är kostsamt? Välgörenhet. Jag har tror inte att de som vill minska invandringen med 90% ger särskilt mycket i välgörenhet heller. Det blir ju så tomt i plånboken då.
"I Sverige har är den humanitära aspekten viktigare än maximering av ens egen ekonomi när det gäller invandring."

Det vore ju en sak om det var riktiga flyktingar Sverige hjälpt genom åren, men det är ännu en myt; bara en liten del av alla asylsökande som fått stanna genom åren har varit flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention. I stället har vi uppmuntrat ett enormt utnyttjande av asylinstitutionen som undergräver dess legitimitet. Hur smart är det?
19 nov | Unregistered CommenterLars
Varför ska migrationspolitiken begränsas till konventionsflyktingar? Jag tycker att även de som har starka skäl att vara rädd för dödsstraff eller tortyr ska få migrera till Sverige.
Svara på frågan i stället. Den är oerhört viktig. De flesta som fått stanna har inte bedömts riskera "dödsstraff eller tortyr"; de har i stället fått stanna efter upprepade AVSLAG på sin asylansökan.
19 nov | Unregistered CommenterLars
Jag kan inte bedöma om "asylinstitutionens" legitimitet är undergrävd.

För att klargöra så tycker jag även att de som behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt eller en miljökatastrof i sitt hemland ska få stanna.
"Jag kan inte bedöma om "asylinstitutionens" legitimitet är undergrävd."

Nej, tydligen. Men det blir den när den utnyttjas på det sätt som varit fallet i Sverige. Där skulle verkligen lite granskande journalistik behövas. Du tycker dock uppenbarligen att Sverige ska fortsätta på den inslagna linjen och även gå ännu längre. Varför? Till slut kanske det då blir Sverige som folk börjar lämna pga odrägliga förhållanden. Vad har du uppnått då?
20 nov | Unregistered CommenterLars
Ska jag behöva förklara det igen? Jag tycker att de humanitära aspekterna är viktigare än hur mycket jag får kvar i min plånbok. Kan du tänka dig? Av samma anledning ger jag pengar till välgörenhet. Lustigt va?

Jag har inte sagt att man ska "gå ännu längre". Men jag förstår att det är roligt att lägga ord i munnen på andra. Allt är tydligen svart och vitt med er. Jag har sagt att jag inte vill minska invandringen med 90% eftersom det är omänskligt.

Jag förstår inte varför vi skulle få "odrägliga förhållanden" bara för att vi har en human invandringpolitik..
Förresten,
Vad menar du med odrägliga förhållanden? Menar du att folk kommer emigrera från Sverige pga risk för dödsstraff eller tortyr? Eller pga väpnad konflikt? Om vi tvingas till det hoppas jag verkligen att någon tar emot oss och inte bara tänker med plånboken.
Om det värsta skulle inträffa, skulle jag fly till ett granland i mitt fall Norge och jag hoppas andra länder hjälper Norge med de kostnader som upppstår. Om Somalia skulle erbjuda bättre ekonomiska vilkor än Norge, väljer jag Norge, ändå. Dels för att kulturen är inte den jag känner till plus att jag inser att somalierna i gemen är lika mycket eller lite rasister som svenskarna i gemen.
På dina svar till Lars förstår jag att du i princip är för fri invandring och att det sunda förnuftet har blivit slav under denna princip. Om denna princip i sin förlängning innebär att ex.vis att låglönejobb växer fram med vad som i dagens läge kan kallas slavlöner och som många skulle kalla"odrägliga förhållanden"är inte då pricipen i konflikt med humaniteten.
20 nov | Unregistered Commentergöran
Läs vad jag skriver istället så jag slupper upprepa mig själv. Du kan börja med att läsa min föregående kommentar och sluta lägga ord i munnen på mig. Det finns många som tycker att det faktum att det överhuvudtaget finns människor i det här landet som har en viss hårfärg eller hudfärg gör livet odrägligt. Är de födda utomlands eller än värre har föräldrar som är födda utomlands så kan ord knappt beskriva hur odrägligt det är.

För mig så skulle livet vara odrägligt om jag riskerade bli torterad eller avrättad eller om mitt land inte kunde ge mig den sjukvård jag behöver eller om mitt land var krigshärjat eller om mitt hem hade förstörts i en naturkatastrof. Men det är förstås olika vad man tycker är "odrägligt"..
"Jag tycker att de humanitära aspekterna är viktigare än hur mycket jag får kvar i min plånbok. Kan du tänka dig? Av samma anledning ger jag pengar till välgörenhet. Lustigt va?"

Problemet är bara att det är en missriktad humanism (det är inte främst riktiga flyktingar som fått stanna) som sker på skattebetalarnas bekostnad och som skapar stora problem i samhället. Att du ger dina egna pengar till välgörenhet har jag inga problem med.

"Jag har inte sagt att man ska "gå ännu längre". Men jag förstår att det är roligt att lägga ord i munnen på andra. Allt är tydligen svart och vitt med er. Jag har sagt att jag inte vill minska invandringen med 90% eftersom det är omänskligt."

OK, men du är för de unika skyddsgrunder som infördes i den nya utlänningslagen (vilka de mest extrema småpartierna tvingade sig till) och som är orsaken till att Sverige fick ta emot större delen av de irakier som kom till Europa. Det var i princip bara i Sverige de fick PUT. Tror du att det är hållbart i längden? Varför skulle det vara "omänskligt" att minska asylsökar- och anhöriginvandringen med 90 %? Som jag varit inne på har bara en liten del av de asylsökande varit riktiga flyktingar och Sverige kan inte ta på sig åtaganden vi uppenbarligen inte klarar av. Det är inte ett dugg mänskligt, varken för invandrare eller svenskar.

"Jag förstår inte varför vi skulle få "odrägliga förhållanden" bara för att vi har en human invandringpolitik.."

Jag har ju varit inne på det i nästan varje inlägg här. Sverige för en invandringspolitik som vi uppenbarligen inte klarar av. Och det får konsekvenser. Betänk bara vilka problem med "utanförskapsområden" som uppstått pga invandringspolitiken hittills. Det skulle väl ha avfärdats som "invandringsfientlig skrämselpropaganda" för 30 år sedan, men är nu en verklighet. Det är dock bara en försmak av vad som kan komma om välfärdsstaten kapsejsar under trycket av invandringen och bidragsfloden till "utanförskapsområdena" upphör.
20 nov | Unregistered CommenterLars
Det här får nog bli mitt sista inlägg i den här diskussionen.

"Tror du att det är hållbart i längden?"
Ja

Jag vet inte vad du menar med "riktiga" flyktingar. Vi har med största sannolikhet olika uppfattning om vem som är en "riktig" flykting.

"Sverige för en invandringspolitik som vi uppenbarligen inte klarar av."
På vilket sätt har vi inte klarat av det? Vi lever i ett av världens bästa länder.

Det finns inget land som inte har "utanförskapsområden".
"Ja"

Trots det som rapporterats i media om mottagningssystemet och kommunernas situation? Nu är det ju ändå nästa år som det ska braka loss ordentligt med asylsökar- och anhöriginvandringen, så du kommer att bli prövad i din tro framöver...

"Jag vet inte vad du menar med "riktiga" flyktingar."

= person som är flykting enligt FN:s flyktingkonvention. De flesta asylsökande genom åren har fått stanna trots upprepade avslag på sin asylansökan och har alltså inte varit riktiga flyktingar, och inte varit skyddsbehövande ens enligt de skyddsgrunder som Sverige infört.

"På vilket sätt har vi inte klarat av det?"

Några exempel: "Barnfattigdomen" som är tydligt kopplad till invandringen, invandrares höga överrepresentation i grov brottslighet (särskilt våldtäkt), men kanske viktigast; Sverige har det största sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda i OECD. Och allt detta trots att vi anses ha "världens bästa integrationspolitik", så det går inte att skylla på den. Däremot har t ex Peter Santesson konstaterat att länder med ett stort asylsökarmottagande också får ett stort sysselsättningsgap mellan utrikes och inrikes födda. Vill vi förbättra situationen måste alltså invandringspolitiken läggas om.

"Det finns inget land som inte har "utanförskapsområden"."

Sverige hade i princip full sysselsättning för några decennier sedan och var ett av världens rikaste och mest jämlika länder. Situationen i dag hade också kunnat vara betydligt bättre utan den betungande invandringen. Se på Danmark som fått minskade kostnader och förbättrad integration sedan de lade om invandringspolitiken.
20 nov | Unregistered CommenterLars

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.