Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Satsar Sverige mycket på grundskolan? Ökar det? | Main | Regeringen låter utreda medborgarlön (pyttelite) i långtidsutredningen »
onsdag
mar072012

Ett tredje exempel på korrelation och kausalitet

I oktober efterlyste jag ett tredje roligt exempel på när media inte förstår – eller låtsas inte förstå – fenomenet skensamband och omvänd kausalitet. Jag fick flera bra förslag, men det givna exemplet måste naturligtvis bli facebook-nyheten som kom nyligen.

Här kommer en rubrik-kavalkad. Metodologiskt känsliga varnas.

Metro:

Facebook får var fjärde användare att må dåligt

Nyheter24:

Studie: "Svenskar mår dåligt av Facebook"

Sydsvenskan:

Facebook får oss att må dåligt

DN:

Facebook sprider olycka

Rubrikerna har naturligtvis inte täckning: Det kan vara så att facebook orsakar olycka, men det kan vara så att mindre lyckliga använder facebook oftare eller mer. Den ärade bloggläsaren kan själv fundera på vad som är mest troligt, studien visar inget mer än en korrelation.

Exemplet illustrerar ytterligare en trend: Forskarna förstår naturligtvis själva att orsakssambandet troligen främst går åt motsatt håll än vad ovanstående rubriker antyder, men PR-människor är inblandade och den mindre troliga tolkningen är ju en mycket bättre nyhet.

När nyheten släpptes fanns rapporten för övrigt inte ens tillgänglig (!) pga ett exklusivitetsavtal med TV4 och DN (!!), förklarar Ida Nilsson, medförfattare och kommunikationsstrateg (!!!) i en intervju på second-opinion:

Ida Nilsson har förståelse för att allmänheten vill ta del av grundmaterialet, men tycker samtidigt att folk kan vara lite för otåliga ibland, eftersom man är van vid att snabbt hitta information på nätet.

Även Deeped Niclas Strandh berättar en hel del intressant om studien.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (16)

Om man får bli lite personlig så mår jag ofta sämre efter att ha använt Facebook och "tvingas" jämföra mig med andras tillsynes fantastiska liv. Sen så är det ju ingen som tvingar mig men ett par gånger i veckan känner jag mig tvungen att logga in och titta om jag missat något. Som tur är kan man numer välja att filtrera lite mer information på FB än man kunde förut.
För att ytterligare beklaga mig så har jag varit arbetslös i 9 månader efter att ha skrapat ihop över 300hp på SU, bland annat innehållande det underbara ämnet nationalekonomi. Jag har definitivt inte använt FB mer pga det men jag inser att en del säkert gör det.

För att avsluta på en positiv not så fick jag idag besked om jag har fått en projektanställning och kan börja nästa vecka :)
7 mar | Unregistered CommenterAndreas
Urvalet var tydligen inte ens slumpmässigt vilket föranledde rapport att komma med en rättelse:
http://svtplay.se/v/2734062/rapport/6_3_19_30
(25 min o 50s in i sändningen)
7 mar | Unregistered CommenterThomas
Är inte detta ett rätt så oseriöst sätt att bedriva forskning på? Varför släppde de slutsatsen till media innan rapporten offentliggjordes?

Kommunikationsstrateg Nilsson verkar tycka att det är ett problem att folk lätt och snabbt kan hitta information på nätet.
Instämmer, hennes uttalande är anmärkningsvärt.
7 mar | Unregistered Commenterbergh
Jag misstänker dock att enligt signaturen Nymnchen så räcker det med att vi hittar en mekanism som etablerar kausaliteten facebook --> olycka för att vi ska kunna attribuera hela korrelationen till just den mekanismen. Anser alltså du att det är en tvivelaktig vetenskaplig ståndpunkt?
8 mar | Unregistered Commenterpontus
Har absolut inget problem med att orsakssambandet främst skulle gå från Facebook (och annan överkonsumption av internet) till olycka. Att välja bort natur, motion, vänner, böcker etc för Facebook tror jag definitivt leder till ett mindre lyckligt liv.

Överhuvudtaget tror jag att att de negativa beroendeeffekterna av internet och datorspelande är stora och något vi behöver forska mera om.

Av egen erfarenhet vet jag att jag är betydligt mindre lyckligt närt jag spenderar mycket tid framför datorn (och då pratar jag inte om jobbrelaterade datorandvändning).
8 mar | Unregistered CommenterMartin
Oavsett vad vi kan tänka oss för mekanismer, hade väl rubriken 'Facebook användare mindre lyckliga' varit att föredra framför de exempel jag ger ovan?

(det förutsätter ju förvisso att det finns en kontrollgrupp av icke-facebookanvändare, och det saknar tydligen studien...

ny idé: Men tanke på hur många nya ord som tillkommer i svenska tidningar årligen, är det orimligt att korrelera kan användas i rubriker?

'Facebook korrelerar med lägre lycka' kunde varit rubriken och så kan läsaren själv fundera hut vilka kausala mekanismer som kan tänkas finnas åt olika håll.

Vad sägs?
10 mar | Unregistered Commenterbergh
Bergh, ledsen att bräcka det för dig, men orden "korrelera" och "kausalitet" ingår inte i Svenssons vokabulär. Tidningsrubriker skapar bara nya ord genom att kombinera två tidigare existerande ord, t.ex. "Snökaos" eller "Byx-chocken" eller "Krischocken". Att introducera helt NYA ord tror jag ligger långt borta. Jag menar på intet sätt att vara nedlåtande gentemot icke-akademiker, men frågar du Bengt som jobbat på SAAB fram tills nyligen tror jag inte du kommer få så mycket till svar om du frågar om "kausala mekanismer"; det är i min erfarenhet inget de tänker så djupt på.
19 mar | Unregistered CommenterViktor
Jag hör dig... men min tanke var att om man kan introducera nya ord som "Byx-chocken" kanske man också kan använda existerande ord som korrelation med framgång? Läsarna klarar ju bevisligen av att lära sig nya ord de aldrig hört tidigare!
20 mar | Unregistered Commenterbergh
Nytt exempel: http://www.dn.se/nyheter/sverige/manniskor-som-bor-ensamma-blir-lattare-deprimerade

Det lär snarare vara så att deprimerade och fattiga människor oftare bor ensamma.
23 mar | Unregistered CommenterClaes
Tack!

Den här kanske ändå tar priset:

http://www.aftonbladet.se/wellness/article13809263.ab

forskningsresultatet: människor med många facebookvänner har en speciell typ av hjärna
nyheten i aftonbladet: Fler Facebookvänner får hjärnan att växa

(tipstack till fredric s)
24 mar | Unregistered Commenterbergh
Jag kan inte se att DN-artikeln någonstans hävdar att sambandet mellan ensamhet och depression är kausalt. Således borde artikeln betraktas som ett föredöme. Sista stycket hade möjligen kunnat vara lite tydligare, men i övrigt verkar det som att DN-journalisten -- till skillnad från kollegan på BBC -- faktiskt förstått att korrelation inte implicerar kausalitet.

Detta är en bedrift så sällsynt att den borde kvalificera Linnea Johansson för stora journalistpriset.
25 mar | Unregistered CommenterMartin
Bergh:
Är följande ett exempel på felaktiga slutsatser om orsakssammanband?
http://www.svd.se/mat-och-vin/pizza-atare-blir-mer-deprimerade_6967281.svd
1 apr | Unregistered CommenterAndreas
tack för svaret
3 apr | Unregistered CommenterAndreas
Nu har jag inte läst forskningsartikeln, men nyhetsartikeln är nyanserad: De beskriver att "De som åt mest skräpmat var oftare än andra singlar, hade en mer passiv livsstil och hade sämre matvanor där det ingick mindre frukt, nötter, fisk, grönsaker och olivolja. Skräpmatsätarna rökte dessutom mer och jobbade ofta mer än 45 timmar i veckan", dvs ett antal beteenden som korrelerar. Inget att uppröras över som jag ser det!
4 apr | Unregistered Commenterbergh
Okej. Bra att det går att lita på en del artiklar i alla fall :)
5 apr | Unregistered CommenterAndreas

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.