Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Hade skolan varit bättre om skolpengen utretts ordentligt? | Main | Fortsatt blandade resultat om ojämlikhet och hälsa »
torsdag
maj242012

Sanna Rayman om SNS-seminariet och Joakim Palme

Åtminstone en person – Sanna Rayman på SvD – förstod vad jag försökte säga på SNS-seminariet om trygghetssystemen:

Inte heller har det varit bra att den svenska sjukförsäkringens varaktighet har legat högt över andra OECD-länder i decennier. Det betyder bara att våra system har fungerat illa. Därmed inte sagt att alla uppstramningar som gjorts har genomförts på bästa sätt. Gudarna ska veta att Alliansen hanterat förändringarna i sjukförsäkringen illa...

”Det är ju avvägningen som gör det här svårt”, säger Andreas Bergh. Ja, visst är det så. Generositet kontra incitament. Finansieringsmodeller. Allt det som inte diskuteras i Palmes rapport.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: body-wraps.us
    I like the way you described the topic with such clarity. This is something I have been thinking about for a long time and you really captured the essence of the subject.
  • Response
    Texas House

Reader Comments (3)

Har du missat Tor Larssons och Björn Johnssons forskning kring varför sjukdagarna skenade? Det berodde ju på att rehabiliteringaskedjorna slutade fungera under 90-talskrisen. Att sjuktalen sjunkit sen 2002-2003 beror med största säkerhet på att under denna tid har de utslitna 40-talisterna uppnått ålderspension.

Googla lite och läs på!
Rayman skriver också "Det finns inget egenvärde i en generös a-kassa om den inte uppmuntrar försäkringstagaren att söka nya jobb."

Bortsett från att detta tyder på att hon inte vet vad ordet "egenvärde" betyder, är det ju lite märkligt att läsa detta påstående i en artikel som kritiserar någon annan för att vara ensidig.

Så risken finns faktiskt att det inte var någon som förstod vad du försökte säga. Dock verkar det osannolikt med tanke på din pedagogiska förmåga.
24 maj | Unregistered CommenterMartin
Eva: Visst känner jag till den, och det du beskriver är väl ett bra exempel på varför det blir ensidigt att bara beskriva förmånsreglerna på det sätt Palme m fl gör i utredningen.

Martin: Risken att det inte var någon som förstod vad jag ville säga, bedömer jag som liten.
24 maj | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.