Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Pengar, Grekland och Lars E O Svensson – några lästips | Main | Hade skolan varit bättre om skolpengen utretts ordentligt? »
tisdag
jun052012

Andel av livets timmar i lönearbete (ur SOU 2012:28)

Ett exempel jag använt många gånger är en enkel överslagsberäkning av hur stor andel av livet vi lönearbetar: Halva livet arbetar vi en tredjedel av dygnet, 5 dygn av 7 i veckan: 1/2*1/3*5/7, vilket är knappt 12 procent.

(Senast jag gjorde detta i en föreläsningssal, blev studenterna mycket oroliga – inte måste man kunna bråkräkning för att bli samhällslärare?)

De 12 procenten ska minskas ytterligare, pga semester, helgdagar, arbetslöshet och föräldraledighet med mera, så strax under 10 procent brukar överslagsberäkningen hamna.

Nu har Sveriges flinka utredare tagit sig an samma fråga, och dessutom visat på utvecklingen över tid:

Ur SOU 2012:28

Livsarbetstiden minskar således år från år, på grund av längre
utbildningstider, senare inträde i arbetslivet fram till 1990-talet,
reformer som ger längre ledigheter, tidigare utträde och inte minst
ökad medellivslängd. Med rimliga antaganden om en fortsatt ökad
livslängd och sysselsättningsandelar kan man vänta sig att denna
relativa livsarbetstid kommer att fortsätta att minska, om dagens
pensionsbeteenden inte ändras.

De nämner inte den ökade arbetslösheten, men av figuren framgår att denna spelar betydande roll (syns på det tydliga fallet kring 90-talskrisen)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Kanske hade det varit mer intressant att titta på mediantiden. Effekten av 90-talskrisen var ju inte att folk jobbade lite lägre andel av livet, utan att en lägre andel av folket jobbade.
Japp, vi har börjat ta ut den minskade arbetstiden väldigt ojämnt.
13 jun | Unregistered Commenterbergh
Jag använde denna fina graf i ett resonemang om basinkomst.
https://www.facebook.com/notes/martin-jordö/vi-har-redan-basinkomst/10151799003152214

De flesta ekonomer verkar argumentera för att sysselsättningen är konstant. Jag tycker din uträkning visar hur den reela sysselsättningen (antalet jobbade timmar per capita) ständigt går nedåt.
13 aug | Unregistered CommenterMartin
"Vi har redan börjat med basinkomst i samhället, men problemet är att den är villkorad!"

Håller helt med om detta, tror att jag någonstans formulerat mig snarlikt. Problemet är att få tycks se detta, och därmed se att en mindre villkorad basinkomst skulle vara effektivare för nästan alla inblandade.
13 aug | Unregistered Commenterbergh
Bilden är borta, ack! Kan du ladda upp den igen, vill sprida den vidare. :-)
19 aug | Unregistered CommenterMartin J
Oklart vad som hänt, men nu ska den finnas där igen!
19 aug | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.