Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Avskaffa vetenskapliga tidskrifter!? | Main | Om Rostila i svenskan »
tisdag
mar122013

Tre lästips

Veckan som gick: Konferens i New Orleans. Under en festligt produktiv dag hann jag irritera mig på Malmökommissionen och Mikael Rostilas artikel i Svenskan, men också presentera ett papper om att vara trevlig, åka runt på en propellerbåt bland alligatorer - och skriva klart en recension av Supersmurfen. Och då hade just den dagen en timme mindre än dagar i allmänhet.

Veckan som kommer: Hälsar på Harvard.

Några lästips:

FemaleScienceProfessor skriver om varför studenter ställer frågan "Jag var borta förra föreläsningen. Missade jag något?" (Jag brukar svara 'nej' men nu slår det mig att ironin kanske inte gått fram…)

Inslag.se börjar berätta om Borlänge. (Kastar fram en variant på regel 34: Är det en svensk kommun, finns det en skandal där - om man bara gräver djupt nog.)

Anders Sundell om varför man bör vara skeptisk mot oväntade forskningsresultat. (Inlägget handlar om så mycket mer än vad rubriken antyder.)

…samt Why Occupy Harvard failed.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Hej!

Kan du inte utveckla din irritation mot Malmökommissionen? Jag har inte läst ett kritiskt ord om gruppens reformförslag men känner en frustration över Tapio Salonens förmåga att komponera menlösa program för att rädda städer (läs: Landskronaprojektet).
13 mar | Unregistered CommenterGordon
Hej Gordon (är det ditt riktiga namn? tufft i så fall!)

jo, det ska jag. det var bara det att först var jag tvungen att bemöta rostila i svenska dagbladet ;-)

och sen var det en journalist som verkar ha hittat något skumt i ett kommunalt bolag (NÄHÄ?) som ville ha kommentarer.

men snart...
13 mar | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.