Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ny forskning (och kolumn) om tillit | Main | Vad ska vi göra när teknik X tar Vissas jobb? »
måndag
sep022013

Papper och hamburgare i Göteborg

Förra veckan hölls European Economics Association i Göteborg, en mycket välordnad tillställning. Några minisammanfattningar av de sessioner jag bevistade:

Family Economics III

Browning: DO YOU HAVE TIME TO TAKE A WALK TOGETHER? PRIVATE AND JOINT LEISURE WITHIN THE HOUSEHOLD

Danska kvinnor lönearbetar 39 timmar i veckan, män 45. Hushållsarbetet fördelas 16 timmar mot 11, vilket alltså ger ungefär samma totala arbetstid (55 h/v). Män föredrar egen fritid, kvinnor föredrar gemensam fritid.

Hammarstedt m fl: SEXUAL PREJUDICE AND LABOR MARKET OUTCOMES OF GAYS AND LESBIANS

Homosexuella män tjänar 10 procent mindre än heterosexuella. Lesbiska kvinnor tjänar om något aningen mer än heteros. Det finns tecken på att homosexuella män diskrimineras.

Karlsson m fl: SHORT- AND LONG-TERM EFFECTS OF FREE CARE SERVICES FOR MOTHERS AND INFANTS. EVIDENCE FROM A FIELD EXPERIMENT

Mödrar mår bra av mödravård. Risken att dö för modern är aningen mindre om det föds att barnet dör är mindre om det är en dotter.

Kaufmann & Messner: RETURNS TO ELITE HIGHER EDUCATION IN THE MARRIAGE MARKET: EVIDENCE FROM CHILE

En fördel med att komma in på en elitutbildning är att man ökar sannolikheten att hitta en elitpartner.

Learning in Social Networks

Golub:  Presenterade ett annat papper än tänkt. “Your coolness is how cool the cool kids think you are” i en nätverksanalys med Markov-kedjor. Förklarade att man vanligen inte vill skicka coola diplomater till förhandlingar, eftersom man då riskerar bli mindre central i det nya nätverk som uppstår.

Development Economics:

Mercier: DO RETURN MIGRANTS TRANSFER POLITICAL NORMS TO THEIR ORIGIN COUNTRY ? EVIDENCE FROM MALI

Utvandrare som återvänder till Mali är mer benägna att rösta, och smittar dessutom av sig av detta på ffa lågt utbildade Mali-bor.

Hadnes & Vollan: THE DARK SIDE OF SOLIDARITY

Ett mycket kul papper, som visar att informella men starkt uttalade normer, om att den som tjänar pengar förväntas dela med sig till sin familj, fungerar som en de facto-beskattning, med betydande effekter på arbetsinsats, vilket visades i ett kontrollerat experiment (i Burkina Faso) vari arbetsinsatsen bestod i att sy väskor under välbetalda former.

Not vid sidan om:  Ungefär här åt jag en oväntat god burgare på Pub Skål, väl värd att minnas och besöka igen.

Human Capital, Geography, and Labor Markets

Kerr: DIASPORAS AND OUTSOURCING: EVIDENCE FROM ODESK AND INDIA

Man kan numera outsourcea små och ganska avancerade uppgifter via Odesk. Indier är mer benägna att outsourcea till indier (även när dessa är dyrare), vilket tycks bero på en initial bias och sedan path dependency.

Peri: IMMIGRATION, SKILL DIVERSITY AND PRODUCTIVITY

Använder politiska konflikter i världen för att få exogen variation i invandring av low-skilled immigration till Danmark, där han sedan följer löneutvecklingen för natives på individ-nivå. Hittar positiva effekter pga bättre matchning. Väldigt detaljerade data.

Gick även på Glaesers plenary talk om städer, vilket var en informationskavalkad i rask takt. Glaeser gillar fortfarande städer, men är orolig för att många växer trots betydande urban fattigdom. Han poängterar att det sannolikt beror på att det faktiskt är ännu värre på landsbygden i många fattiga länder.

Avslutade med att testa Burgersson, som enligt uppgift är bästa burgaren i Göteborg.  Mycket god, men inte riktigt flippin-klass (lättare att få bord dock!).

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (9)

Gott inlägg -- coolt med sa korta & koncisa pappersammanfattningar!
Och hur står sig Doktor Glas' tre små burgare?
2 sep | Unregistered CommenterJohan
Erik: Trevligt att det uppskattades! Jag har planerat göra detta efter mina senaste konferenser, men görs det inte direkt blir det inte av, har det visat sig...

Johan: De var goda, men inte i samma liga. Däremot var efterrätten mums!
2 sep | Unregistered Commenterbergh
Åh, Skål. Finns det stället fortfarande. Har inte varit där på drygt tio år nu. Dess förinnan hängde vi där titt som tätt.
2 sep | Unregistered CommenterJFE
Visst hade det varit lite intressant om vi kommit fram till att mödradödligheten var lägre för döttrar. Och den kan mycket väl vara så. Men jag befarar att den enligt dig föredömligt tydliga presentationen faktiskt spelat dig ett spratt: det är *spädbarnsdödligheten* som är lägre för flickebarn. Ingen nyhet, och knappast sensationellt, och utan detta missförstånd hade jag väl knappast kvalificerat mig för ett hedersomnämnande här på Berghs Betraktelser. Således tänker jag försöka vidareutveckla min skenbart tydliga presentationsstil...

Och ja, Doktor Glas' tre små burgare såg väldigt goda ut.
2 sep | Unregistered CommenterMartin
Tackar, jag ändrar! Fast det är väl ett intressantare resultat? Varför är dödligheten lägre för flickebarn? Kanske välkänt, men inte för mig...
3 sep | Unregistered CommenterBergh
@Bergh

Ang. pappret om ''solidaritet'':

Min erfarenhet är tvärtom att normen att dela med sig får folk att arbeta ännu mer och hårdare. Alla immigranter som arbetar dubbel heltid för att skicka hem mer pengar är ju ett tecken på detta, eller? Det hela beror väl på om substitutions- eller inkomsteffekten är starkast?
3 sep | Unregistered CommenterE
Kan det vara så enkelt att orsaken beror på att pojkar är något större än flickor vid födseln? Fast skillnaderna är ju så små …
3 sep | Unregistered Commenterlisa
E - det var faktiskt exakt min kommentar på pappret! Dock kan man tänka sig att substitutionseffekten dominerar i höga inkomstlägen, och det beror ju också på skattesystemets utformning. De hade faktiskt kikat lite på detta, och det tycks vara ungefär proportionellt, alltså varken progressivt eller regressivt.
3 sep | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.