Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Går det bra för Sverige enligt andra mått än BNP-tillväxt? del 2: självmord | Main | Papper och hamburgare i Göteborg »
lördag
sep072013

Ny forskning (och kolumn) om tillit

I min första krönika som kolumnist på svenska dagbladets ledarsida tar jag upp tillit, ett ämne som fascinerat mig mer och mer de senaste åren. På 2400 tecken får man inte plats med någon utförlig referenslista, så här kommer en del lästips för den nyfikne (fulltext kräver dock ofta bibliotek eller betalning)

Om den kausala effekten av tillit på ekonomisk utveckling:

Algan, Yann, and Pierre Cahuc. 2010. "Inherited Trust and Growth." American Economic Review  

Ur abstract:

 "...We thus use the inherited trust of descendants of US immigrants as a time-varying measure of inherited trust in their country of origin. This strategy allows to identify the sizeable causal impact of inherited trust on worldwide growth during the twentieth century by controlling for country fixed effects"

Om effekten av tillit på välfärdsstatens storlek:

Bjørnskov, C., Svendsen, G., 2013. Does social trust determine the size of the welfare state? Evidence using historical identification. Public Choice 157, 269–286.

Bergh, A., Bjørnskov, C., 2011. Historical Trust Levels Predict the Current Size of the Welfare State. Kyklos 64, 1–19.

Båda papper visar (med olika metoder) att länder med hög historisk tillit har större välfärdsstat idag.

Om invandrare från lågtillitsländer till högtillitsländer:

Dinesen, P.T., 2012. Does Generalized (Dis)Trust Travel? Examining the Impact of Cultural Heritage and Destination-Country Environment on Trust of Immigrants. Political Psychology 33, 495–511.

Ur abstract:

This article examines how first-generation immigrants from three low-trust countries of origin (Turkey, Poland, and Italy) are affected by migrating to high-trust countries in Northern Europe, which hold qualities conducive to trust. In contrast to earlier studies examining trust of immigrants, I build on one data set containing data on both migrants and nonmigrants from the same country of origin as well as on a wide range of relevant covariates of trust. Using the method of matching, the results of the analysis lend most support to the experiential perspective on trust as the destination-country context has a massive impact on trust of immigrants, who display significantly higher levels of trust than comparable respondents in their country of origin. The results are robust to limiting the destination-country context to only one country (Germany) and comparing migrants and nonmigrants responding in the same language.

På samtliga områden finns det anledning att forska ytterligare, och i synnerhet relationen mellan tillit och invandring rymmer många omdiskuterade aspekter.

Icke desto mindre vågar jag mig på en slutkläm i kolumnen:

Det kan tyckas naivt på gränsen till dumdristigt att lita på andra människor som man inte ens känner. Men det är också modigt och berömvärt. Vad spelar det för roll att människor är pålitliga om ingen vågar ta risken att lita på någon annan?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

"Vad spelar det för roll att människor är pålitliga om ingen vågar ta risken att lita på någon annan?"

Förstår inte riktigt denna mening? Är det inte så att pålitliga människor skapar tillit?
8 sep | Unregistered CommenterE
När det gäller tillit och invandring är psykopater och sociopater (som undergräver tillit) betydligt rörligare än andra och därför anrikade i invandrade (och föralldel i utvandrade) populationer.

Detta förhållande, och i någon mån Michael Walzers idéer om rättvisesfärer, innebär att invandring måste sägas ha en "ansträngande" effekt på välfärdssystem.

Allmän tolerans mot avvikelser till de sociala normerna beror i sin tur av välståndsnivån. Det blir lägre i tak när krubban töms.
@ Viktualiebrodern

Välkommen till Andreas Berghs blogg! Kul att en nazistisk konspirationsteoretiker äntligen hittat sig hit!

''Kul'' teori du knåpat ihop. Själv tror jag att julgranar minskar tilliten. Folk blir irriterade av alla barr och slutar lita på varandra. En lika rimlig teori som din. Men låt oss förflytta oss till Narnia och anta att din hemsnickrade UFO-teori stämmer: Med tanke på att psykopater utgör en pytteliten andel av befolkningen så skulle det ändå krävas hundratalstals miljoner invandrare för att mekanismen du pratar om skulle få någon som helst negativ effekt på tilliten i ett samhälle.

Jag har dessutom läst forskningssammanfattningar i The Sunday Times och andra ''vetenskapliga'' skrifter som menar att psykopater lär vara överrepresenterade i finansbranchen samt bland journalister. Alltså minskar journalister och finansbranchen tilliten. Även om jag nu är sarkastisk så är denna teori ändå mer sannolik än din.
8 sep | Unregistered CommenterE
E: Förmodligen är det så - men då de måste signalera att de är pålitliga. Både i parvisa interaktioner och i större grupper krävs både tillit och pålitlighet för att fördelarna med samarbete ska uppstå.
8 sep | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.