Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Läsvärt av Tore Ellingsen i Ekonomisk Debatt | Main | 9 rapporter om den svenska modellen »
tisdag
maj022006

Myten om de svenska progressiva skatterna

Har Sverige bara höga skatter eller är de också väldigt progressiva i betydelsen att rika betalar mycket större andel i skatt? Efter den här diskussionen om platt skatt och progressivitet blev jag nyfiken på exakt vad data säger.

I OECDs taxing wages 2000 finns total arbetsbeskattning vid olika nivåer i förhållande till snittlönen för en arbetare i tillverkningsindustrin (APW på oecd-språk). Jag valde att räkna ur hur mycket högre skattebelastningen är vid 167% av APW jämfört med 67% av APW.

Resultat: Av 29 länder, hade Sverige 2000 de femte minst progressiva skatterna i OECD. [Hade jag valt apw100 över 67, hade Sverige hamnat på 4e plats. apw167 över 100 hade gett en tiondeplats.]

365946-329091-thumbnail.jpg 

Detta är helfestligt: På högerkantan finns bilden av Sverige som ett skattehelvete med grym progressivitet, vänstern (den partiorganiserade) vill nog gärna att folk ska tro att progressiviteten är hög. Men verkligheten lämnade den politiska debatten bakom sig för mer än 15 år sedan.

Möjligen kan båda sidor glädjas åt att data för 2005 indikerar att Sverige halkat upp i progressivitetsligan, dock alltjämt hör till de länder som har lägst progressivitet.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (5)

Nej, att systemet inte är särskilt progressivt är väl uppenbart, däremot är det fortfarande ett land med högt skattetryck, för såväl fattiga som mindre fattiga. En annan sak är att det svenska systemet (liksom f.ö. det brittiska) snarast är regressivt när det gäller kapitalskatter. De fattiga betalar inget (har inget kapital), övre medelklassen betalar över tid minst 30% i skatt (om man passerar gränsens för förmögenhetsskatt, minst 50% i kapitalskatter). Äger man däremot 50% i börsföretag, eller har arbetande kapital i familjeföretag betalar man ingen skatt alls (den famösa lex Uggla till trots).

Ok, lång kommentar, den korta poängen är väl snarast att hur diaboliskt skattesystemet är till sin karaktär är inte enbart relaterat till
hur progressiv inkomstskatten är.
3 maj | Unregistered Commentercl
Tji fick jag. Jag skall inte ens försöka att rättfärdiga mitt uttalande ex post.

(Tar just nu en kurs i numeriska metoder av Kenneth Judd som sa: "And here's another excellent example of economists infinite ability to ex post justify about anything.")
3 maj | Unregistered Commenterpontus
Kan detta verkligen stämma? Jag blir faktiskt oerhört överraskad. Om du har rätt så är det förstasidesstoff, eller åtminstone material som borde hamna på DN Debatt.

Kan det vara så att USA, av alla länder, har ett betydligt mer progressivt skattesystem än Sverige? Det går helt emot "common wisdom". Intressant... men har du räknat rätt? Är alla faktorer medtagna i beräkningen?
3 maj | Unregistered CommenterJoachim
Nej, jag är inte heller förvånad. Men så har jag ju också ett förflutet som skattesmitare...

En brasklapp dock: i löneskatterna torde socialförsäkringsavgifter ingå. I Sverige 'kompenseras' löntagarna som bekant för pensionsavgiften i form av lägre inkomstkatt.

Om vi istället betraktar pensionsavgiften som en avgift (såsom namnet antyder), torde den svenska progressiviteten stiga avsevärt. Kanske skulle detta kunna rädda populära föreställningar i högern...
3 maj | Unregistered CommenterMartin
... fast "högern" brukar ju vilja att även egenavgifter ska räknas som skatter. Det är hursomhelst inte detta som driver resultatet, jag pratade nyss med Gunnar DuRietz som bekräftade bilden (trots att han hade använt en annan metod och siffrorna var från 2001).

Han påpekade även - helt riktigt - att vi har låg progressivitet för att även låginkomsttagare betalar väldigt mycket i skatt.

Joachim: Trevligt att kunna överraska dig! Detta är dock INTE förstasidesstoff, ty sedan 1991 har Sverige haft kommunalskatt (nästan helt proportionell), arbetsgivaravgift (proportionella) som ger flera hundra miljarder.

Enda progressiva inslaget är statsskatten, som ger 40 miljarder.

Lägger vi dessutom till momsen (ytterligare några hundra miljader) minskar progressiviteten ytterligare (konsumtionsskatter brukar snarast anses vara regressiva, men detta vägs möjligen upp av särskild matmoms)

Förmögenhetsskatten, som kanske får skattesystemet som helhet att låta progressivt, ger bara några enstaka miljarder.

Summa summarum: Vi lever i ett land med nästan platta skatter. Dock väldigt höga.
3 maj | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.