Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Små förändringar. | Main | Kräv folkomröstning om monarkins framtid »
söndag
jul292007

Om så kallad medborgarjournalistik

Det pågår en bisarr debatt om vad som ska räknas som "medborgarjournalistik", exempelvis här. Martin Karlsson lyckas här med konststycket att faktiskt få ironi att fungera i text.

Vad kan sägas om denna underliga debatt? Naturligtvis är det så att de som skriver/bloggar om politik ofta varit aktiva i ett ungdomsförbund och kanske fortfarande jobbar med politik på ett eller annat sätt. Det gör dem inte till medborgare i mindre utsträckning.

Debatten om medborgarjournalistik tycks stundom bygga på föreställningen om en partipolitiskt obesudlad skogsarbetare som på sin fritid gör bländande politiska analyser och avslöjanden helt utan andra agendor än att uppdaga sanningen. Men om den som har sin komparativa fördel i politisk journalistik ägnar sig åt detta på heltid är det väl bara bra - även om hon då blir en del av etablissemanget?

Anledningen till att det var bra när Magnus Ljungkvist skrev om Maria Borelius, eller när Friktion skrev om Sven Otto Littorin, är inte att gräsrötter tog upp kampen med etablissemanget. Det var bra för att journalister numera allt oftare får nyttig konkurrens av andra yrkeskategorier som likväl presterar god journalistik.

Goda sakkunskaper, skrivkunnighet och ett gratis bloggverktyg fungerar ibland bättre än en en professionell journalistutbildning och heltidsjobb på en papperstidning.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

-- Yo Doc!

Jag tar tillfället i akt att citera Fredrik Malm ur en kommentarstråd från den sammes blogg:

"Problemet är när en pressekreterare för ett politiskt parti som har betalt för att gräva om motståndarna och skaffa bra spinn för det egna partiet tituleras "medborgarjournalist". Det är ju ren socialdemokratisk tjänsteutövning han ägnar sig åt. Att plantera nyheter ingår i jobbet."

Vidare har jag och Jonathan resonerat kring just detta i såväl artikel som i en gästblogg hos Neo. Vi har däremot aldrig skrivit att vi kräver att alla medborgarjournalister ska vara "obesudlade skogshuggare", däremot kritiserat såväl etablerad media såsom politikerbloggen/nyhetsbolaget för att de konsekvent utelämnat pristagarens yrkesroll.

Läs gärna Malms blogg, http://fredrikmalm.blogspot.com/2007/07/medborgarjournalistik-rsten-frn-golvet.html

& gästbloggen hos Neo
http://magasinetneo.se/blog/archive/2007/07/26/sommargasten-2-fredrik-r-krohnman-och-jonathan-leman-om-journalistik-som-inte-ar-det
Din avslutning är vek; en halv special med tillhörande pucko är mer värd än en journalistutbildning.
31 jul | Unregistered CommenterErik
Erik,

till skillnad från dig, använder jag ofta s k understatements :-)

LouiseP skrev f ö också klokt i frågan om agendor:

http://www.louisep.com/node/1570
1 aug | Unregistered Commenterbergh
Point taken. ^^
1 aug | Unregistered CommenterErik

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.