Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Kan obligatoriska socialförsäkringar vara Paretoförbättrande? | Main | Gör spel på akassan! »
onsdag
aug222007

Skäl att lägga ned Uppsala universitet?

Dagens Rothstein. Argumenten för varför Uppsala universitet bör läggas ned (!) är två:

1. Fallet Eva Lundgren och hennes påståenden om ritualmord med mera. Tidigare dryftat bl a här.

2. En konflikt på matematiska - av UNT beskriven här. Men inte blir man klokare av det. Någon som vet vad det rör sig om?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (9)

Ord och inga visor. Självklart är kritiken befogad. Dock vet jag inte om det är så stor skillnad på andra universitet. Ska vi tro att det är en slump att de flesta universitetsekonomer i Sverige ser status quo som i stort sett korrekt? Skulle en Bryan Caplan kunna verka vid ett svenskt universitet? Knappast.
22 aug | Unregistered CommenterErik
Vad som går att utläsa av de två professorernas egna <a href="http://www.pdmi.ras.ru/~olegviro/Uppsala-08-02-2007.html">berättelse</a> handlar det om personmotsättningar på institutionen. Rothsteins anklagelse om att det var ett försök att styra forskningen verkar därför lite överilad. Enligt en artikel i <a href="http://www2.unt.se/avd/1,,MC=6-AV_ID=596807,00.html">UNT</a> började, enligt deras version, det med ett kritiskt brev om tjänstetillsättningar.
22 aug | Unregistered CommenterHenrik
Precis mitt intryck, det verkar handla om mer än forskningsstyrning

"All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically" betyder f ö att man bara behver klistra in adresser så blir de automatiskt klickbara, henriks länkar är:

http://www.pdmi.ras.ru/~olegviro/Uppsala-08-02-2007.html

samt

http://www2.unt.se/avd/1,,MC=6-AV_ID=596807,00.html

22 aug | Unregistered Commenterbergh
Svenska matematikersamfundets senaste nyhetsbrev handlar till störsa delen om denna konflikt:
http://www.math.chalmers.se/~olleh/U18.pdf

Jag vet inte riktigt om man kan ha en åsikt som utomstående om vem som är ansvarig för arbetsmiljöproblemen på Uppsala matematikinstitution.
Å andra sidan kan man tycka att oavsett om uppsägningen i sig var korrekta så bör inte en rektor motivera det med ett ganska vagt krav på "lojalitet" mot arbetsgivaren.
Jag tror att upprinnelsen till personalmotsättningarna kom vid tillsättning av en professur tillämpad matematik. Den som fick tjänsten ansågs av någon av de berörda personerna inte alls vara kompetent. Eftersom tillämpad matematik för en del låter mycket nyttigare är det väldigt populärt bland de högre administratörerna.

Men ofta är det som kallas tillämpad matematik, ointressant matematiskt, och dessutom ointressant för de i tillämpade ämnen. Mycket av den matematik som verkligen används inom andra områden har sitt ursprung inom den "rena" matematiken (finns även exempel från nutida matematik). Men jag känner inte till ett enda exempel där en "tillämpad matematiker" har bidragit med något väsentligt. Däremot finns det exempel där matematiker gett intressanta bidrag till andra ämnen.

Så visst har Rothstein "rätt". Det som finns på matematikersamfundets hemsida är intressant, och det visar att rektorns version av händelsen har varierat, innan han fick veta att mötet spelades in, var det en version där de uppsagda, enligt rektor, inte alls hade fått ett ultimatum, utan helt frivilligt slutat.

Hur motsättningarna på institutionen varit, är svårt att veta, men rektorns lösning verkar vara en enkel men usel sådan.

Finns att läsa inte bara på den svenska matematikersamfundets skrifter, finns även att läsa i EMS, det europeiska matematiska samfundets tidning.
22 aug | Unregistered CommenterAnton
Själv tycker jag inte man kan beskriva t ex kodnings- och informationsteori eller linjärprogrammering som ointressant matematik. (För att ta två områden inomm den tillämpade matematiken.) Varken ur tillämpad eller rent matematisk synvinkel.
Undrar varför Rothstein inte tog upp den där osmakliga incidenten med positiv särbehandling på Uppsala Universitet, där två tjejer inte kom in på nån jurist kurs, hade dom haft utlänska föräldrar hade dom kommit in.
24 aug | Unregistered Commenterpeter w
kanske för att han ville lägga ner Uppsala Universitet och inte ett antal universitet i USA.
24 aug | Unregistered CommenterMartin

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.