Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Bör forskare sakna förmögenhetsstatistiken? | Main | Hur länge lever vi längre? »
söndag
sep162007

Bok på väg...

365946-1035789-thumbnail.jpg

125 kr på Bokus. Som hittat. Om nu bara tryckeriet kunde få tummarna loss...

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (25)

Självklart inköp. :)
16 sep | Unregistered CommenterErik
Oj, som de har fått loss tummarna! De finns i fysisk form nu.
17 sep | Unregistered Commentergummo
Jag hittar den tyvärr inte på adlibris.
17 sep | Unregistered CommenterMarcus
Bäste Dr Bergh!

Tycker citaten på baksidan är lite lustiga... Kunde du inte ha distribuerat boken bland forskarkollegor och bett dem uttala sig i stället?

Annars verkar den spännande!

Högaktningsfullt,

A sugarplum lunker
det kommer kanske till den reviderade upplagan, kära sockerplommen :-)
17 sep | Unregistered Commenterbergh
Då du är den störste teknikvän jag någonsin träffat är jag övertygad att du har fixat så att man kan tanka ned den någonstans ifrån som PDF för max 120:-.

Var?

:LL
17 sep | Unregistered CommenterLeif
Marcus: Sök på ISBN: 9789175680712

17 sep | Unregistered CommenterErik
Tack Erik, hittade den med ISBN. Som vanligt var den lite billigare där på Adlibris (116 skr), än på Bokus.

Tyvärr stod det "Titeln är ännu ej utkommen", men den lär väl komma snart.
18 sep | Unregistered CommenterMarcus
Läste "The political opinions of Swedish Social Scientists" imorse, intressant. Kanske något att skriva om?
Broder,

Mina gratulationer till denna anmärkningsvärda bedrift! Ehuru liberala kampskrifter är välkomna i den annars så socialistiskt präglade svenska debatten, känner jag mig nödgad att inflika att titeln synes mig synnerligen illa vald. Välfärdsstaten är som bekant en socialistisk styggelse och därmed oförenlig med kapitalism och liberala friheter. Emellertid misstänker jag att Du i denna del har för avsikt att göra narr av alla dem, som menar att välfärdssocialism och liberalism går att förena. Tyvärr måste jag säga att denna lilla satiriska knorr nog går det stora flertalet - och framför allt dem som skulle vara allra mest betjänta av att läsa Din bok - förbi.

Trots detta är Din utmärkta bok ett synnerligen lovvärt initiativ!

Högaktningsfullt,
Kurt G. Rantzén
19 sep | Unregistered CommenterKurre
Bäste Herr Rantzén,

Tycker du alla statliga transfereringar är av ondo?

Högaktningsfullt,

A sugarplum lunker
Bäste Sugarplum,

Jag vet inte exakt vad du menar med "av ondo", men det finns starka principiella skäl att avvisa statliga transfereringar enär dessa - med undantag för dylika som beslutas i enhällighet - alltid inkräktar på den viktigaste av alla mänskliga rättigheter, d v s äganderätten.

Vidare finns det starka praktiska skäl för oss liberaler att avfärda transfereringar då dessa har en starkt demoraliserande effekt, framför allt i de lägre befolkningsskikten. I den mån de likväl nyttjas för socialpolitiska ändamål finns det skäl att göra en stark koppling till olika typer av motprestationer, såsom språkkunskaper, vårdat yttre och demonstrerad vilja att förvärvsarbeta.

Jag hoppas att detta besvarar din märkliga fråga.

Bästa hälsningar,
Kurt G. Rantzén
19 sep | Unregistered CommenterKurre
eh, 1800-talet ringde, de vill ha tillbaka sitt vokabulär.

(inte så kul? shoot me)
19 sep | Unregistered Commenterpontus
Bäste Herr Rantzén,

Ehuru min fråga var märklig eller ej låter jag de lärde tvista om. Däremot är ditt svar synnerligen märkligt, tillika upplysande, ja faktiskt på gränsen till amuserande! Låt mig enkom först sippa lite på min punsch, käre bror... Så ja!

Intressant, käre bror, att du tycker att ett "vårdat yttre" ska utgöra en motprestation för att komma i fråga för statens surt förvärvade penningar!

Några små funderingar tränger sig på. Vem avgör vad som konstituerar ett "vårdat yttre"? Ska denna visuella inspektion ske i statlig eller privat regi, månne? Är en sådan kontroll, oavsett vems bord den hamnar på, förenlig med liberala grundidér?

Med utmärkt högaktning,

A sugarplum lunker
Kära vänner!

Undertecknad har definitivt diskvalificerat sig från eventuella statliga transfereringar, ty "grundidéer" stavas "grundidéer" och ingenting annat...

Genant, på min ära!

Högaktningsfullt,

A sugarplum lunker
Bäste Sugarplum,

Jag kommer för stunden att ha överseende med den puerilt ironiska tonen i din kommentar, för att istället fokusera på själva huvudfrågan.

Givetvis är det förenligt med liberala grundprinciper att ställa krav på motprestation för statliga transfereringar! Jag tror egentligen inte jag behöver upplysa dig om att samtliga de s. k. socialförsäkringarna i vårt land har mycket klart definierade motprestationer. Låt mig därför istället påpeka att det parti som kallar sig liberalt, d v s folkpartiet, lyft krav på att olika typer av understöd från det allmänna skall utgå på villkor att mottagaren skaffar sig godtagbara språkkunskaper.

Hur man i det konkreta fallet bedömer vad som är godtagbart är naturligvtis en bisak i sammanhanget. Jag är säker på att kloka individer som Doktor Bergh skulle ha en ganska god uppfattning om hur ett sådant system bör utformas.

Bästa hälsningar,
Kurt G. Rantzén
19 sep | Unregistered CommenterKurre
Bäste Herr Rantzén,

Nu var det just "vårdat yttre" jag frågade om och jag noterar att du, på politikervis, undviker att svara på min fråga. Med lite god vilja från min sida kan jag se det som att dina fingrar slant på tangentbordet när du skrev det...

Ty det rimmar synnerligen illa med liberala grundprinciper att det skulle råda någon utseendemässig, kontrollerbar, norm för vad som är ett "vårdat yttre" samt att det skulle vara en legitim grund för att särskilja människor...

Med utmärkt högaktning,

A sugarplum lunker
Bäste Sugarplum,

Jag kan tyvärr inte hjälpa dig vidare. Jag rekommenderar att du slår upp ordet analogi i en synonymordbok och sedan läser min förra kommentar en gång till.

För övrigt vill jag påpeka att ett "vårdat yttre" är ett yttre som är ägnat att öka en individs anställningsbarhet. Svårare än så är det inte.

Bästa hälsningar,
Kurt G. Rantzén
19 sep | Unregistered CommenterKurre
Bäste Kurre,

(Hoppas du inte misstycker, käre bror; det känns som att vi börjar bli förtroliga med varandra)

"Analogi" behöver jag verkligen inte slå upp. Däremot erkänner jag villigt att jag behöver hjälp med "de lägre befolkningsskikten", en term du använder i ditt första inlägg riktat till undertecknad och som jag inte kunnat hitta i min ordbok (måhända måste jag gå tillbaka till Norstedts anno 1900 för att hamna rätt?).

Avser min herre a) "dvärgar" (eller "småväxta människor" som de själva föredrar att kalla sig) b) kreti och pleti utan vare sig hyfs eller utbildning c) Sverigedemokraternas väljarkår, eller d) unionen av a) - c)?

Nej hör du... Nu har jag inte tid att småtjafsa längre... En kvart kvar till börsstängning; måste stänga några positioner, käre bror... Fed överraskade ju marknaden med 25 punkter i går... En dag som denna simmar man ju i avkastning... Tror minsann det blir rådjurssadel och en direktimporterad Bordeaux i helgen...

Bästa hälsningar,

A sugarplum lunker
Och innan vår vän Kurre får tillfälle att läxa upp dig igen, slå upp "ehuru", detta användbara men så ofta felanvända ord. ;)
Heh, heh!

När man som undertecknad talar flytande grekiska, latin och fornnordiska händer det ibland att man snubblar lite...

Men håll med om att det har 1800-talsschwung!!! ;-)

Mvh

A sugarplum lunker
http://www.indoctrinate-u.com/intro/

Jag skulle vilja se Herr Bergh skriva om filmen i länken ovan. Det problem som filmen behandlar är naturligtvis många gånger större i Sverige än i USA. Min känsla säger mig att problemet är så stort att en liknande film aldrig skulle kunna göras i Sverige. Vem skulle göra den till exempel? Och vem skulle visa den? Och skulle det ens finnas studenter som fattar att allt inte står rätt till?
19 sep | Unregistered CommenterErik
PS. Tänker inte hålla andan på att SVT visar den amerikanska dokumentären. Tror det blir ett par omgångar Michael Moore och Super Size Me. Undrar varför? De är väl objektiva??
19 sep | Unregistered CommenterErik
Bäste Erik,

Tack för denna sedelärande lilla film! Visserligen tycker jag den var lite "snuttifierad" emellanåt, men så tillhör jag ej heller den s. k. "MTV-generationen", vilken gillar snabba klipp. Som du så riktigt framhåller är svenska universitet långt värre i detta avseende än sina amerikanska motsvarigheter. En kollega med god insyn i forskarvärlden har berättat hur postmoderna kvasiteorier florerar vid våra lärosäten och hur en radikalfeministisk och mansfientlig utgångspunkt blivit ett måste för att överhuvud taget komma ifråga för forskningsstipendier.

Därmed framstår det som en nödvändig reform för den nya regeringen att privatisera universiteten. Med vinstdrivande privatägda universitet kommer akademiens vetenskapliga oberoende återigen att kunna säkras.

Bästa hälsningar,
Kurt G. Rantzén
19 sep | Unregistered CommenterKurre
I think that to receive the <a href="http://lowest-rate-loans.com">loan</a> from banks you ought to have a great motivation. However, one time I've received a short term loan, because I was willing to buy a car.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.