Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Talande citat från Göran Bexell | Main | Blir länder med öppen ekonomi så volatila att de behöver större välfärdsstat? (Svar: nej) »
onsdag
nov122008

Frågorna en feminist inte får ställa

Lyssnade i förrgår på Petra Östergren, på 90-talet känd som en anarkist-feminist som pysslade mycket med feministiskt självförsvar.

Petra var onekligen på G inom feministiska kretsar - tills hon skrev den här artikeln i Bang 1996. Då slutade gänget kring BANG att hälsa och numera får Petra dras med gummiskällsordet nyliberal.

För mig framstod Petra som resonerande och sympatisk, vilket gjorde mig nyfiken på de förbjudna frågorna. Dessa är (citerade ur artikeln)

[A] Jag skulle vilja veta hur det kommer sig att misshandeln och våldet bland homosexuella par förtigs.
[B] Jag skulle vilja veta varför kvinnor som arbetar som prostituerade så sällan kommer till tals i feministiska sammanhang
[C] Jag skulle också vilja veta, och det här kan nog vara en av de mest brännande frågorna, varför kvinnors utforskande av sin egen sexualitet blir fördömt [

Om Petra har rätt i sin beskrivning av reaktionen är det bekymmersamt, eftersom frågorna ingalunda är omöjliga att besvara för en feminist:

A: Det beror på att man vill fokusera på det våld som är ett uttryck för könsmaktstrukturer.
B: Det beror på problemet med falskt medvetande / kognitiv dissonans (Frågar man någon som har det taskigt hon hen mår, kan svaret mycket väl bli "jo tack bara bra" som ett led i människans förmåga att anpassa sig och uthärda i svåra situationer).
C: Den svåraste frågan. För mer liberala feminister torde folks pereferenser i sovrummet vara beside the point, enligt andra synsätt kan det kanske finnas skäl att fördöma en del.

Nåväl, poängen är nu inte att svaren är självklara, eller ens att frågorna nödvändigtvis var centrala.

Poängen är att reaktionen i en rörelse när någon ställer de förbjudna frågorna är talande. Petra förtjänade givetvis att bemötas med argument, inte med social utfrysning.

Petra är numera doktorand i Lund (socialantropologi), lärde jag mig. Välkommen får man väl säga!

Vilken studentorganisation blir först med att ordna en diskussionskväll mellan henne och Tiina Rosenberg?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Response: blog hosting
    blog hosting [url=http://wordpress.com]blog hosting[/url] blog hosting [url= http://wordpress.com ] blog hosting [/url]

Reader Comments (5)

Svaret pa B ar intressant. Det sager alltsa att "vi kan inte lita pa dennes utsagor (kognitiv dissonans), och vi kan inte lite pa revealed preferences (falskt medvetande), det enda vi kan lita pa ar marxistisk teori, var egna feministiska introspektion ,och konstatera att ... det ar fel och skall forbjudas"
12 nov | Unregistered Commenterpontus
Petra Östergren borde gå vidare. Det är inte så revolutionerande att prata porr och horor längre. Engelska böcker på samma tema utkom redan i början av 2000-talet. Feminismen förtjänar vettigare saker att slåss för. Problemet med svartvita radikalfeminister är inte så påtagligt längre. Se bara framsidan på Porr, horor och feminister - ett citat från rödgröna Göteborgs Fria!
14 nov | Unregistered Commenterstarbuck
Snälla, du som är intelligent, låt dig inte luras av Petras försåtliga retorik. Hon låtsas alltid att feminister är arga på henne för att sen föra fram kvinnofientliga åsikter, som att prostitution är bra.
Ner med Petra!
Om Petra har bra argument, bemöt dem i sak. Att misstänkliggöra hennes motiv och utbrista "Ner med Petra!" är usel argumentation.

Dock kan noteras att jag är också feminist och tycker inte att prostitution är bra.
11 aug | Unregistered Commenterbergh
Feminist javisst, skulle du skrivit "Ner med Petra" om Petra varit en man? Tror knappast det (möjligtvis hade du skrivit "Ner med Östergren" eller "Ner med Petra Östergren"). Typiskt fall av sexism, med andra ord.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.