Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« "socialbidragen ökar i nära hälften av landets kommuner" | Main | Göran Persson hade rätt: Klyftorna minskar. »
lördag
maj242008

Hävdar finansdepartementet verkligen att "jobbtillväxten tvärnitar"?

Striden om verklighetsbilden av svensk ekonomi och välfärd trappas upp: Socialdemokraterna har anlagt moteld:

Just nu är moderaterna ute och prisar sig själva för sin tid vid makten. Vad de inte berättar är att långtidsarbetslösheten bland ungdomar har tredubblats, att socialbidragen ökar i nära hälften av landets kommuner och att jobbtillväxten tvärnitar.*

* Källor: Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Finansdepartementet.
Jonas har länkar till dokumenten i fråga.

Stämmer påståendena? Jodå.
  • Det första är dock en effekt av att ungdomsarbetslösheten inte döljs i åtgärder lika mycket som tidigare (se här och här).
  • Det andra innebär faktiskt att socialbidragen minskar i de flesta kommuner. Här finns dock en twist, värd ett eget inlägg...
  • Det tredje påståendet är dock lite lurigt: "jobbtillväxten tvärnitar". Det råder alltså fortfarande jobbtillväxt. Men ökningstakten minskar.

"Tvärnitar" låter inte riktigt som ett uttryck Finansdepartementet skulle sätta på pränt. Vilket de inte gjort heller. De använder inte ens uttrycket jobbtillväxt, så det är svårt att veta exakt vad socialdemokraterna syftar på.

Sök själv här - eller kika på nyckeltalen nedan:

Nyckeltal.jpg

Tvärnitandet syftar gissningsvis på att antalet sysselsatta efter en kraftig ökning 2007 spås öka endast med några tiondels procent årligen i framtiden. Men med undantag för 2009, spås arbetskraften öka ännu mindre, så trenden i arbetslöshet är likväl fallande.

Till sist: Med tanke på tillväxt-prognosen för valåret 2010 (2.9%) kan man ifrågasätta hur klokt det är av oppositionen att bygga sitt budskap på att det går dåligt för Sverige.

 

i? Andra bloggar om: , , , , ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (4)

Att långtidsarbetslösheten har tredubblats för unga kommer att slå tillbaka på sossarna dubbelt så hårt. Det är uppenbart att de bluffar, och bluffen är lätt att syna.
24 maj | Unregistered Commenterpontus
Alltså, nu har jag även läst på Morians blogg, och det hela är totalpinsamt för sossarna. Kan de inte spela ärligt en enda gång? Det är förfan upprörande vilka fulknep de tar till. Ohederligt.
24 maj | Unregistered Commenterpontus
Socialdemokraterna verkar ha tagit till värsta sorten propaganda.Spelar ingen roll om nåt är sant.Det man frågar sig är om det kommer någon egen politik från sossarna innan valet,jag menar så man kan jämföra alternativen.
24 maj | Unregistered CommenterPeter L
Rätt intressant med allt tveksamt underbyggt fulspelande från (s). Knappast vad de klara vinnarna år 2010 skulle behöva göra, eller hur?

Vore detta ett bra tillfälle att fråga om hur regeringsalternativet skulle vara uppbyggt?

25 maj | Unregistered CommenterTom

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.