Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Ännu mer om grundskolans effekt på jämlikheten | Main | Två exempel på poängen med Twitter och andra sociala medier »
tisdag
jun092009

"Myten om Internets demokratiserande effekt"

Hittade i Computer Sweden en intervju med Matthew Hindman, en statsvetare som hävdar att "Internets demokratiserande effekt är försumbar". Ett av argumenten:

Endast 0,12 procent av all nättrafik går till politiskawebbplatser. Trafiken till exempelvis porrsidor är hundrafaltstörre.

Om 0,12 procent är för lite, vilken nivå tyder på bäst demokrati? 100 procent? 2?

Sedan ställs en retorisk fråga (antar jag att den är tänkt som)

Matthew Hindman påminner omatt telegrafen, rotationspressen [som revolutionerade boktryckandet...], radion och televisionen på sintid förväntades ha en starkt demokratiserande effekt, men vadhände egentligen?

Ja vad hände egentligen? Har böcker, radio och TV gjort att vi har bättre demokrati nu än när dessa tekniker inte fanns?

Gosh. Någon som känner till fler statsvetare som forskat om Internets effekt på demokratin?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

Jösses :o Jag blev helt ställd. Han kan väl inte mena allvar? Jag vet inte ens i vilken ände jag skulle börja med att bemöta honom, så jag tänker istället rulla ihop mig till en liten boll i fosterställning och vagga fram och tillbaks långsamt. För jag blev faktiskt lite rädd.
10 jun | Unregistered CommenterDanni
Gudars skymning... Det är väl frågan om ännu en person som bestämmer sig först och letar fakta efter. Det är ju uppenbart att radio, TV och tidigare tidningar, har haft en gigantisk demokratisk effekt. Och internets demokratiska effekt har vi börjat se de senaste åren, och vi har absolut inte nått den maximala effekten där ännu, ens i länder som Sverige där det är mycket utbrett.
Kolla in Mattias Klang; http://www.ait.gu.se/kontaktaoss/personal/mathias_klang/ . Särskilt hans avhandling "Disruptive Technology: Effects of Technology Regulation on Democracy".
10 jun | Unregistered CommenterChristian
"Har böcker, radio och TV gjort att vi har bättre demokrati nu än när dessa tekniker inte fanns?"

Fragan ar val snarrare: Har böcker, radio och TV gjort att vi har bättre demokrati nu än vi hade haft om dessa tekniker inte fanns?
10 jun | Unregistered Commenterdaniel
F.ö. tror jag mycket väl att porrsurfande kan leda till en ökning av demokratiska attityder, eller åtminstone besök på sajter av ren nöjeskaraktär, i den mån som dessa liberaliserar folks attityder. Läste nyligen en rätt intressant bok om klädmodets relation till demokratisering, där författaren hävdar att konsumtionssamhället leder till en ytlighet som i sin tur ger upphov till toleranta och demokratiska attityder. "The Empire of Fashion" av Gilles Lipovetski.
11 jun | Unregistered Commenterrja

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.