Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Hur vetenskaplig är The Spirit Level / Jämlikhetsanden? | Main | På vad sätt blev svensk arbetsmarknad mer flexibel 2008? »
tisdag
feb092010

På publikationsfronten...

... kan noteras att en reviderad version av detta wp numera är antagen för publicering:
Bergh, Andreas and Therese Nilsson. 2009. "Good for living? On the relation between globalization and life expectancy." Forthcoming in World Development.
Tack till chefen för den fiffiga titeln, tack till Henrik som övertygade oss om att man inte måste ha med svårtolkade GMM-skattningar och till alla andra som gett synpunkter på tidigare versioner.

Roligast av allt är väl att resultatet är mycket trevligt:
Abstract
This paper analyzes the relationship between three dimensions (economic, social, and political) of globalization and life expectancy using a panel of 92 countries covering the 1970–2005 period. Using different estimation techniques and sample groupings, we find that economic globalization has a robust positive effect on life expectancy, even when controlling for income, nutritional intake, literacy, number of physicians, and several other factors. The result also holds when the sample is restricted to low-income countries only. In contrast, political and social globalization have no such robust effects.
Nörderier för den intresserade: World Development var en trevlig tidskrift att skicka till, trots att de kräver att man skickar in papperskopior samt en diskett (!). I första vändan kom synpunkter från tre referees på mindre än fyra månader. Efter revideringar gick CD-skivan (hittade ingen floppy) sönder på väg till Kanada, så jag tilläts maila. Besked två veckor senare.

Relaterat: Artikel i Sydsvenskan om min medförfattare Therese.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Vad är grejen med alla dessa fysiska medium man kräver, disketter, dvd, etc. Självplågeri? Kultur? Vad tror du?
9 feb | Unregistered CommenterAnte
nix, det är nog bara nedärvdhet från forna tider. disktter var ju en gång det allra senaste!
10 feb | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.