Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Är Greklands problem att de inte kan devalvera? | Main | Standardiserade koefficienter. »
torsdag
aug042011

Internet: Bra eller dåligt för demokratin?

När det händer något tragiskt, jagas det syndabockar. Just nu ligger internet, bloggar och dataspel risigt till. Så här skrev exempelvis Thomas Hylland Erikson, professor i socialantropologi, i Svenska Dagbladet nyligen, med anledning av händelserna i Norge:

Rubrik: Internet filtrerar fram hat.
… Med god hjälp från internet (och ”World of warcraft”) gick han [gärningsmannen] allt djupare in i en parallellvärld där gråzonerna är borta, alla frågor har enkla svar, och bara ett fåtal problemställningar kräver uppmärksamhet.

Tesen kan uttryckas som att internet gör det lättare för människor att undvika motargument och nyheter som inte passar in i den givna världsbilden: En “ideologisk tunnel-existens” (Bo Rothsteins uttryck).

Stämmer det? Nog gick det att läsa selektivt och hoppa över artiklar från meningsmotståndare även i gammelmedia? Men visst, vill man uteslutande få nyheter från något extremt ideologiskt perspektiv och inget annat, är det lättare nu än förr.

Internet gör det dock också lättare att argumentera emot. Naturligtvis är det mycket jobbigare att ta debatten i kommentarstrådarna där främlingsfientliga hänger – men kanske gör det också mer nytta än att bära en ‘jag gillar olika’-knapp?

Slutligen: Internet innebär kraftigt sänkta kostnader för informationsspridning. Det betyder att mäktiga aktörers distributionsmonopol luckras upp. Kina kan exempelvis inte låtsas som ingenting när tågen spårar ur och 40 personer dör (DN-artikel).

Om man lägger ihop dessa effekter och andra, är det mest troliga att internet är bra eller dåligt för demokratin?

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (8)

Stämmer det verkligen att det är lättare att avskärma sig nu jämfört med då? Tänk en (r):are på 70-talet som bara tittade på SVT2 och läste Proletären, var inte det mera avskärmat än idag?
Ytterligare en effekt av sänkta transaktionskostnader för informationsspridning är att internet gör det lättare att reagera snabbt på en nyhet, utan eftertanke. Det är antagligen lättare att dra igång en "folkstorm" med internet än utan. Bra eller dåligt?

Det är också lättare för vem som helst att vinkla en nyhet med hjälp av internet, inte bara gigantiska mediakonglomerat eller statstelevisionen. Att hitta korrekt information på nätet är inte nödvändigtvis lättare än det var att hitta den i ett bibliotek: om det kostar mer att sprida information kommer det att bli en selektion på vad som sprids; annorlunda uttryckt, billig informationsspridning innebär också billig desinformationsspridning. Bra eller dåligt?
5 aug | Unregistered CommenterMattias
Exakt, Mattias: Mönstret är att det mesta blir lättare för vem som helst, även sådant som tidigare var förbehållet de med pengar och/eller makt.
6 aug | Unregistered Commenterbergh
Vad menar du med "bra" resp. "dåligt" för demokratin?
7 aug | Unregistered CommenterJonas K
Anders Gustafssons självironi här ovan är riktigt rolig. Saknar bara ett par citat från Svensk Linje och Magasinet Neo.
Svensk Linje och NEO är klart mycket mera fair & balanced än Proletären. Men visst, kan vara bra att läsa annat än dem med (vilket jag gör)
Det jag kommer att tänka på är framför allt kapplöpningen med tiden när där det gäller rapportering. Mitt intryck är att det har blivit viktigare för nyhetsredaktioner på internet att rapportera snabbt de senaste 10-15 åren när många tidningar började ha en nyhetssida på internet med i många fall gratis innehåll. Publicerar man snabbt ökar förstås riskerna att alla fakta inte har granskats ordentligt, men samtidigt blir det viktigt att publicera snabbare än konkurrerande tidningar eller bloggar. Hur påverkar allt detta trovärdigheten? Bloggosfären har ju ytterligare bidragit till denna utveckling sedan 2005. Vem som helst kan ju skriva på internet, så det verkar som att det har blivit mer demokratiskt men samtidigt medfört ökade krav på källkritik för den enskilde läsaren.

En annan intressant följd är ju att privatpersoner som twittrar eller driver bloggar har möjlighet att publicera viktig information utomlands innan ambassader eller utrikeskorrespondenter har fått reda på att något har hänt. Vad händer om man så småningom får en situation där bloggar och twitter genomgående publicerar snabbare än nyhetsmedier? Har vi då verkligen uppnått något som är bra för demokratin? Demokrati kan ju inte bara handla om att alla ska ha möjlighet att tycka till och delta. Folk kommer dessutom ändå att också efterfråga de mer djuplodande artiklarna som ofta bara tidningarnas pappersversioner kan erbjuda.
8 aug | Unregistered CommenterBjörn
Intressanta frågor!

"Vad händer om man så småningom får en situation där bloggar och twitter genomgående publicerar snabbare än nyhetsmedier?"

Du menar _traditionella_ nyhetsmedier, antar jag? Bloggar och twitter är väl per definition nyhetsmedia?


"Har vi då verkligen uppnått något som är bra för demokratin? Demokrati kan ju inte bara handla om att alla ska ha möjlighet att tycka till och delta."

Nej, inte _bara_ detta, men just denna del kan knappast andes vara dålig för demokratin (torde väl gälla för de flesta demokratibegrepp)

"Folk kommer dessutom ändå att också efterfråga de mer djuplodande artiklarna som ofta bara tidningarnas pappersversioner kan erbjuda."

Visst kommer de det (även om jag inte ser varför det måste vara på papper). Så vad är det som inte är bra för demokratin?
8 aug | Unregistered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.