Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Article: PNAS | Mobile | Main | SNS har fått ny VD »
fredag
apr132012

Putnam på 2010-talet: Gaming alone

Det är på konferens utomlands man träffar intressanta svenska forskare. I Göteborg finns Sebastian Lundmark vars papper “Gaming Together: When an Imaginary World Affects Generalized Trust” studerar allmän tillit över tid på individnivå hos World of Warcraft-spelare.

Resultat:

I find that generalized trust is negatively affected by starting to play and competing actively in the game, however, that negative effect can be off-set by socializing with others in voluntary associational-like environments within the game.

Visst finns vissa identifikationsproblem med studien: Man kan inte tvinga någon att börja spela. Men även om individerna är självselekterade är mönstret över tid intressant.

image

Jag skulle vilja se figuren ovan för de som går med i ett guild och de som inte gör det. Nästa steg är såklart att hitta exogen variation i guildmedlemskap.

Framför allt är jag nyfiken på fler vågor av panelen: Kommer tilliten efter ett tag att överstiga initialvärdet? Inte orimligt: spelande främjar samarbete och folk tycker det är kul att samarbeta.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Att det är tillit till höger/senare är nog sant. Men är det verkligen tillit till vänster/tidigt?
Samma symptom men inte samma orsak. En jämförelse mellan initialt och efter lång tid är av äpplen-och-päron.

Nybörjare är lätta att lura eftersom de är godtrogna/blåögda - alla barn har blå ögon.

Gillet erbjuder dels möjlighet till samarbete men även en kännbar sanktion - exkommunikation - av de som luras.

Jämför med Tit-for-Tat där det inte får finnas ett slut, ty då är det lönsamt att luras sista rundan.

Intressant är också att de på mellannivån är de mest benägna att välja samarbete, kanske för att de har upplevt det positiva som sammarbete kan ge, men de är fortfarande potentiella byten för hajar, dock av en annan typ än de som jagar nybörjare. Så de lär sig läxan en gång till.

Veteranerna vet att skynda långsamt och att parternas olika relativa nytta av ett samarbetstillfälle ger upphov till spänningar dem emellan som kan trigga ena parten att välja defect. Det ställer krav på att avkastningen av ett sammarbete kan delas någorlunda lika och det är inte alla tillfällen som uppfyller det.
14 apr | Unregistered CommenterHåkan
Andreas vad tycker du om att den här dokumentären sänds på Utbildningsradion under en serie som beskrivs enligt följande:

” UR har samlat sina bästa dokumentärer från hela världen under namnet Kunskapsdokumentär.”

Länk: http://urplay.se/168605

Beskrivning: ” Finns det ett samband mellan kriserna som skakar världen? Beror klimatförändringarna, finanskrisen och militarismen på ett globalt systemfel? Brittiske säkerhetsforskaren Nafeez Mosaddeq Ahmed menar att den enda möjligheten att hitta lösningar är att se sambanden mellan kriserna som hotar vår civilisation.”

”UR är en del av svensk public service tillsammans med Sveriges Radio och SVT. Vårt uppdrag är att producera och sända kunskapsprogram som breddar, kompletterar och förstärker det andra gör inom utbildningsområdet.”

Själv tycker jag det är helt jävla absurt.
15 apr | Unregistered Commentergurbraj k
Gosh. Det låter inte alls som ett kunskapsprogram.
15 apr | Unregistered CommenterBergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.