Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Varför jag inte skriver under “Manifesto for Economic Sense”. | Main | Vad borde tillväxtverket göra? »
måndag
jul302012

Krönika om den ekonomiska krisen i Europa

Här i VK, även i DT (kortad) m fl.

Jordbrukssubventioner, industristöd och skyddstullar kan lindra för stunden, men skapar problem på lång sikt. … Det finns idag ingen enskild åtgärd som smärtfritt löser den nuvarande krisen. Men när Europas politiker nagelfar sina budgetar efter pengar att spara, finns det en post som borde skurits ned kraftigt för länge sedan: Den europeiska jordbrukspolitiken. Den är vansinnigt dyr på kort sikt, och genom att sätta konkurrensen ur spel skadar den hela världens ekonomi.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

Finns det någon möjlighet att ändra färgen på texten? Jag vet inte om det är för att jag är färgblind men jag tycker att färgen på texten är lite för lik färgen på bakgrunden vilket gör att det blir väldigt ansträngande att läsa.
31 jul | Unregistered CommenterAndreas
Kan vara rätt så omöjligt att få bort jordbruksstödet även i rikare länder.
I Sverige så är väl 1 ha värd 2-tusen kronor i stöd?
I England köper nu 'dom rika' upp jordbruksmark i storlekar på 40-tusen ha!!
Det var nån 'fattiglapp' som bara hade 4-tusen ha!!
Kan ha varit H&M
40-tusen gånger 2-tusen skulle då ge 80-miljoner i bidrag om du gör enl. vad EU kräver.
Dom häringa 'rika' sitter nog inte så långt ifrån maktens korridorer i EU.
Förmodar att all jordbruksstöd utgår från EU o är då lika i hela EU.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.