Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Dagens seminarium om invandrare på arbetsmarknaden | Main | I ekonomisk debatt om integrationen av invandrare på arbetsmarknaden »
lördag
maj312014

Media om ED-artikeln

Min artikel i Ekonomisk Debatt om invandrare på arbetsmarknaden fick gott genomslag på ganska kort tid – och (än sålänge) mestadels medhåll:

DNs huvudledare:

Från fackligt håll finns absolut ingen vilja att tillåta mer av låglönejobb. I ett politiskt klimat där alla partier kämpar om att vara den svenska modellens främsta försvarare finns heller ingen vilja att utmana facken. Men när valrörelsen är över måste ansvarsfulla politiker våga utmana det system som håller stora grupper utanför arbetsmarknaden.

Per Gudmundson i Svenskan avslutar snarlikt:

Sverige ser ut att förbli i OECD:s integrationsbotten, så länge den politiska debatten inte förmår att komma längre än till slagord om utbildning eller diskriminering.

Peter Santesson i Dalarnas Tidningar:

Bergh konstaterar lågmält att det kan finnas en väg mot minskade arbetsmarknadsgap, men den ser ut att gå via minskade kollektivavtal (det vill säga minskad facklig makt) och ökad inkomstspridning. Det är en politiskt obekväm väg, inte minst i Sverige.

Iakttagelsen är korrekt. Men kanske är bekvämlighet inte riktigt rätt nyans här. Jag skulle snarare säga att den vägen antagligen vore direkt kontroversiell bland befolkningen.

Jag blev också intervjuad av Henrik Torehammar i P3 (lyssna här) , en intervju som underligt nog slutar med att hans sidekick Paloma – som varit helt tyst under hela intervjun – berättar att hon inte förstått vad jag kommit fram till.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (7)

Funderade på vad den där Paloma inte förstod. En gissning är att det inte alls är självklart för alla människor vad kollektivavtal innebär, och att de kan omfatta fler eller färre på arbetsmarknaden.
Om någon inte förstår så får man väl försöka förklara och inte dumförklara personen i fråga..
1 jun | Unregistered CommenterAndreas
Andreas: om man får lön för att rapportera om vad som sker i samhället så borde man kunna förvänta sig två saker: att de sätter sig in i vad de ska rapportera om, samt ett minimum av allmänbildning.

Andreas Bergh dumförklarade inte de två personerna, det gjorde de så bra på helt egen hand.

Men då har vi i alla fall kunnat konstatera att utbildning inte utgör en barriär för att få arbete på P3.
1 jun | Unregistered CommenterAnders
"Om någon inte förstår så får man väl försöka förklara och inte dumförklara personen i fråga."

Håller med. Exakt vad jag gjorde. Lyssna gärna på slutet och säg vad som var obegripligt!
1 jun | Unregistered Commenterbergh
Om man har förklarat någonting och personen man förklarar för inte förstår, är det då en bra idé att upprepa det man sagt ord för ord?

Ps. Svaret på frågan är "nej".
1 jun | Unregistered CommenterAndreas
Jag förstår inte vad poängen med Anders kommentar är. Kul att vara elak kanske.
1 jun | Unregistered CommenterAndreas
Andreas: poängen med min kommentar var att man bör kunna förvänta sig att någon som får lön för att rapportera om samhällsfrågor åtminstone förstår vad orden "integration", "faktor" och "kollektivavtal" betyder, samt känna till hur samhället fungerar. Håller du inte med?

Jag tror inte att det går att uttrycka det tydligare än Andreas Bergh gjorde. Inte utan att bemöta henne som att hon vore sex år gammal.
2 jun | Unregistered CommenterAnders

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.