Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Omöjligt att få läsa uppsatsen om hur kvinnor skapar högre vinster? | Main | Exakt hur skapar fler kvinnor större vinster? »
måndag
jan152007

Om stabila äganderätter i virtuella och verkliga världar

Sydsvenskan idag: Lars Oxelheim skriver utifrån sin bok om hur transparens, förutsägbarhet och stabila äganderätter spelar roll för ekonomisk tillväxt i Europa.

Viktigt, bland annat eftersom det visar att statens storlek kanske inte är den mest intressanta variabeln när det gäller att förstå hur statsmakten påverkar tillväxten.

Den enorma kraften i äganderätter syns även i virtuella världar: Notera följande egenhet i Second life, från Linden Lab (som Fredrik uppmärksammat mig på)

IP Rights

Linden Lab's Terms of Service agreement recognizes Residents' right to retain full intellectual property protection for the digital content they create in Second Life, including avatar characters, clothing, scripts, textures, objects and designs. This right is enforceable and applicable both in-world and offline, both for non-profit and commercial ventures. You create it, you own it – and it's yours to do with as you please.

Spelföretaget har alltså inte gjort mycket mer än att tillhandahålla en grafikeditor och virtuellt land - sedan får folk hitta på vad de vill. Detta har uppenbarligen gett effekt - ett exempel:
Mead is a 35-year-old former factory worker in Norwich, England, whochose to stay home when he and his working wife had their third child. He got on Second Life for fun and soon began creating animations for couples: When two avatars click on a little ball in which he embeds the automated animation program, they dance or cuddle together. They take up to a month to create. But they're so popular, especially with women, that every day he sells more than 300 copies of them at $1 or less a piece. He hopes the $1,900 a week that he clears will help pay off his mortgage.

Som framgår, tycks den ekonomiska aktiviteten i detta virtuella land öka i imponerande takt (fler grafer, inklusive spelvalutans växelkurs mot dollarn (!) finns här).

Spelföretaget tjänar pengar på att hyra ut land. 10 dollar i månaden per areaenhet. Sedan är det fritt fram att bygga och göra vad du vill på ditt land. Hyran fungerar i praktiken som en klumpsumme-landskatt, som inte skapar snedvridningar på marginalen (utom när du behöver köpa nytt land).

Följaktligen är ojämlikheten i Second Life sannolikt enorm. Och det framgår inte om hr Mead deklarerar de 1900 dollar han drar in varje vecka på att sälja hångelanimationer...
 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (3)

Intressant!
Har ett tag funderat över vilken potential det kan finnas i att testa (makro)ekonomiska teorier i virtuella världar. Om man iaktar stora likheter med den riktiga världen på något område kanske det går att använda en virtuell värld som samhällsvetenskapligt "laboratorium". Vad tror du, Andreas?
16 jan | Unregistered CommenterJohan H
Jo visst tror jag det - se

http://berghsbetraktelser.squarespace.com/blogg/2006/2/10/r-wow-samhllsvetenskapens-partikelaccelerator.html

Är du - eller någon annan - student vid NEK i Lund handleder jag gärna en sådan uppsats.
16 jan | Registered Commenterbergh
NEK, Lund och troligtvis uppsats på ämnet; det blev alla rätt där. Kul!
Du kan få ett mail när ämnet är spikat (senare denna termin) så får du se om det verkar intressant.
17 jan | Unregistered CommenterJohan H

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.