Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Uppdaterat globaliseringsindex - Sverige 3a. | Main | Om stabila äganderätter i virtuella och verkliga världar »
tisdag
jan162007

Omöjligt att få läsa uppsatsen om hur kvinnor skapar högre vinster?

Min kloka nästan-kollega Daniel blev liksom jag nyfiken på den nyss kommenterade uppsatsen, som alltså ska visa att fler kvinnor i företagsstyrelser skapar högre vinster. Men att få läsa den visade sig omöjligt, ty den är inte examinerad, ej betygssatt och lämnas inte ut av företagsekonomiska institutionen i Uppsala. I framtiden kommer den dock att kunna köpas (!).

I mail berättar även DNs debattredaktör Mats Bergstrand att uppsatsen är "framlagd och därför rimligen tillgänglig" - vilket alltså är fel. Och studenterna - ty det är alltså sådana det rör sig om - vill inte heller lämna ut uppsatsen, eftersom den inte är klar.

Förutom det lätt anmärkningsvärda i att DN-debatt publicerar en artikel som bygger på en ej framlagd, ofärdig och helt otillgänglig MBA-uppsats, reser detta en principfråga:

När bör man gå till media med akademiska upptäckter?


Jag tillhör inte puritanerna som menar att allt ska vara publicerat eller ens accepterat i vetenskaplig tidskrift - bland annat för att bara antagningsprocessen lätt kan ta över ett år.

Ett rimligt kriterium är dock att det föreligger ett preliminärt så kallat working paper (i exempelvis Swopec), som diskuterats vid något seminarium/konferens och som alla nyfikna kan läsa och ge synpunkter på.

I forskningsvärlden är det nämligen transparens, kritik och åsiktsutbyte som är den yttersta kvalitetsgaranten.

Andra bloggar om: , , , ,

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
  • Response
    Discover The Truth About Six Pack Abs
  • Response
    all about polomurinureon and top news

Reader Comments (6)

Fast det är väl ganska smart av både DN, UU och studenterna: När uppsatsen väl är tillgänglig för granskning, kommer ämnet vara helt inaktuellt och bortglömt.

Förresten, är det inte lite väl generöst att kalla utbildningen en MBA?

Härliga ord från artikeln:

"Ny forskningsrapport"

"forskartrion"
17 jan | Unregistered Commenterpontus
Finns den inte att tillgå offentligt, är det (ännu) inte en forskningsprodukt. Jag har inte haft höga tankar om dn-debatt, men att det var så illa förvånar mig. Ännu värre är det att fek-institutionen slår på trumman för "forskningen" som de håller hemlig.

Working paper-kravet låter som ett rimligt minimum. En absolut skamgräns passeras när författaren/forskaren inte ens är beredd att mejla över sin uppsats på begäran. Vetenskap är definitionsmässigt offentlig.
17 jan | Unregistered CommenterJohn Bubber
Studentuppsatser gäller under offentlighetsprincipen, vad jag vet. Men rimligtvis gäller det endast färdiga uppsatser. Och jag tror att man endast behöver betala kopieringskostnaden.
17 jan | Unregistered CommenterDennis
Det är ju inte direkt första gången på kort tid som DN gör bort sig på studentuppsatser.

För några månader sedan publicerade de en uppstas om att könsskillnaderna mellan flickor och pojkar är större vad gäller slutbetyg i år 9 än på de nationella proven.(http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=576643)

Tyvärr för uppstasförfattaren var det här ingen nyhet för någon som sysslar med frågorna (med andra ord inget uppsatsämne att tala om). Därtill blev uppsatsen inte godkänd vid den första examinationen, bland annat på grund av det.

Men DN:s journalister anser sig trots det ha en större förmåga än vetenskapssamhälet att bedöma vad som är god "vetenskap". Eller vad ska man säga om föjnade lättare uppsträckning som de får av läsarombudsmannen: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=593652

Kanske är läge att skriva till henne den här gångne också?
17 jan | Unregistered CommenterJFE
Nej, forskare i media är inget lätt kappitel... Tycker de artiklar jag länkat till här http://westerstrand.blogspot.com/2007/01/forskning-om-forskare-i-mediapolitiken.html
är värda att läsa, även om jag inte håller med om slutsatserna.
21 jan | Unregistered CommenterMagnus
Ärligt sagt blev jag lite förvånad över det att det var oömjligt att få läsa den där uppsatsen...
26 jun | Unregistered CommenterKatarina

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.