Andreas Bergh is associate professor in Economics at Lund university and fellow at the Research Institute of Industrial Economics in Stockholm.

His research concerns the welfare state, institutions, development, globalization, trust and social norms.

He has published in journals such as European Economic Review, World Development, European Sociological Review and Public Choice. He is the author of 'Sweden and the revival of the capitalist welfare state" (Edward Elgar, 2014).

Google Scholar
Ny hem
« Är det bra att nationalekonomin är indelad i inriktningar? | Main | Rodrik om the Washington Consensus »
onsdag
mar072007

Uppsatsen om hur kvinnor skapar högre vinster klar

Via Daniel har jag nu fått läsa uppsatsen om hur kvinnor i företagsstyrelsen ger högre vinster. Den är välskriven, betydligt mer nyanserad än DN-artikeln, och förmodligen värd sitt betyg VG.

Den har dock en svag punkt just där jag misstänkt, nämligen i diskussionen av orsakssambandet. Under rubriken "Hönan eller ägget" (som upptar en halv av totalt 35 sidor) diskuteras om det är kvinnor som orsakar vinster, eller om det är företag med höga vinster som tycker sig ha råd med kvinnor i styrelsen.

Men den mest uppenbara invändningen - att det kan vara en helt spuriös korrelation - diskuteras inte. Det första Svante Körner lärde mig på statistik 1-10 var att samvariansen mellan radiosändningar och sinnessjukdomar inte bevisar orsakssamband vare sig från det ena eller andra hållet.

I min värld faller dock skuggan inte över uppsatsförfattarna, utan över DNs debattredaktör. Av redaktören för landets viktigaste (?) debattsida kan man åtminstone kräva följande:

  • att han genomskådar skillnaden mellan korrelation och orsakssamband
  • att uppsatsstudenter på D-nivå inte kallas forskare vid Uppsala universitet.
  • att en publicering av en debattartikel som bygger på en D-uppsats förutsätter att uppsatsen är framlagd, godkänd och finns tillgänglig för den som vill läsa.
Men DNs Mats Bergstrand har alltså brustit på samtliga punkter (vilket delvis påpekats tidigare).

 

i? Andra bloggar om: , , , ,

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (9)

Utan att ha läst uppsatsen kanske en annan slutsats kan dras. Nämligen att företag som satsar på kvinnor i styrelsen består av personer som är mer flexibla och öppna för annorlunda lösningar på problem och på det sättet blir mer lönsamma?
8 mar | Unregistered CommenterJonas
NEJ, NEJ, NEJ - ni har alla fel. Sluta vara så jäkla politiskt inkorrekta. Get with the flow.
8 mar | Unregistered CommenterErik
den fins inte på nätet?
9 mar | Unregistered CommenterMagnus
Faller inte en skugga också över Uppsala Universitet? Är det okej att presentera uppsatser, hemtentor och liknande som "forskning" eller har universitetet gått ut med något slags dementi?
9 mar | Unregistered CommenterMartin
Jag tackar för din kommentar om vår uppsats. Har med stor nyfikenhet följt debatten i fotspåren av artikeln.

Hälsningar
En av författarna
9 mar | Unregistered CommenterP-Å Niska
Med risk för att förvirra utan att tillföra något nytt kan jag påpeka att ett troligt scenario är att det finns såväl positiva effekter av heterogena styrelser på rörelseresultat och vice versa som en effekt av att potentiellt framgångsrika företag både ser till att modernisera sin styrelse genom att göra den heterogen och får bättre rörelseresultat.
Utan att ha läst varken artikeln eller uppsatsen kan jag ändå beklaga tendensen att vissa sociala mål (som representation och lika möjligheter) i slutänden värderas efter deras ekonomiska effekter. Jag antar att de flesta anser att betydelsen av kvinnors representation i styrelser inte enkom avgörs av det ekonomiska utfallet?
12 mar | Unregistered CommenterPelle
Ja, Vad händer här egentligen? Wolodarski sågar jäms med fotknölarna, och menar att den har grundläggande fel i grundläggande ekonomi, och du tycker den är väl värd VG? Någon måste ha tagit sig vatten över huvudet... Frågan är vem?
mja, "förmodligen värd sitt VG", vilket bygger på mina erfarenheter om hur uppsatser brukar se ut (och möjligen även fördomar om hur uppsatser i FEK ser ut...)

Jag erkänner dock villigt att jag missade att de inte sätter vinsten i relation till företagets storlek (jag var nog alltför upptagen med att leta kausalitetsresonemang :-)

2 apr | Registered Commenterbergh

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.