Senaste poster
Populära


onsdag
aug302006

Arv eller miljö?

Greg Mankiw tipsar om ett intressant papper av bl a Anders Björklund. De har data om utbildning hos adopterades biologiska föräldrar, deras fosterföräldrar och barnens inkomst och utbildning. Och till ingens egentliga förvåning (eller?) skriver de (sid. 12):

the coefficient estimates for biological parents are substantial even for biological parents who are partly or completely absent from the post-birth environment.

Miljö spelar också roll:

coefficient estimates for non-biological rearing parents are almost always positive and usually statistically significant

Mankiw menar dessutom att den biologiska effekten är större än den sociala, men jag tycker inte den slutsatsen har särskilt övertygande stöd i pappret. Se även hans diskussionstråd. 

 

tisdag
aug292006

Naturresursernas förbannelse och institutionernas betydelse

Inom ulandsekonomi talas ibland om naturresursernas förbannelse: Fattiga länder med gott om naturresurser, tycks inte alls kunna dra nytta av dessa. Men vad det egentligen handlar om är såklart institutionernas betydelse - som sammanfattas i följande abstract:

Natural resource-abundant countries constitute both growth losers and growth winners, and the main difference between the success cases and the cases of failure lies in the quality of institutions. With grabber-friendly institutions more natural resources push aggregate income down, while with producer-friendly institutions more natural resources increase income. Such a theory finds strong support in data. A key question we also discuss is if resources in addition alter the quality of institutions. When that is the case, countries with bad institutions suffer a double resource curse - as the deterioration of institutions strengthens the negative effect of more natural resources. 

Källa: Mehlum, Halvor, Karl Moene, and Ragnar Torvik. 2006. "Cursed by Resources or Institutions?" World Economy 29:1117-1131.

måndag
aug282006

SVT, bloggare och sånt.

Det kanske verkar underligt att man hos dennis, men inte här, kan läsa att jag varit med i Agenda. I så fall är denna underlighet härmed åtgärdad.

Jag anar att SVT i allt större utsträckning kommer att blanda upp de vanliga tyckarna med bloggare, så här kommer några tips:

1. När TV vill ha med dig, ringer de dig på alla tillgängliga nummer och lämnar meddelande överallt - inklusive hos andra på din arbetsplats. De ber dig ringa tillbaka omedelbart. Man får lätt intrycket att det är lika akut som en hjärtinfarkt.

2. När de sedan får tag i dig, är det inte alls stressigt. Nu heter det i regel att de bara vill prata lite förutsättningslöst om nåt ämne. Vad de i själva verket testar, är om du har något intressant att säga och klarar av att säga det begripligt i hela meningar.

3. När du klarat detta test, ombeds du vara med i programmet och säga ungefär samma sak. Du förutsätts tacka ja, även om tre minuter i en morgonsoffa kostar dig en hel arbetsdag när du bor i Lund. De som jobbar på TV verkar tro att de som inte gör det, gör nästan vad som helst för att få vara med. Mycket tyder på att de har rätt.

4. TV har enormt genomslag. Även ett kort framträdande kan exempelvis leda till att du kallas till återträff med din högstadieklass.

Slutligen en kommentar kring SVTs bloggval, som jinge tycker att man ska bojkotta eftersom det går att rösta flera gånger (genom att ta bort kakan som gör att browsern minns att man redan röstat).

Det verkar övermaga. Sedan p1 surt avskaffade sin bloggkrönika, tycker jag snarare det är trevligt att SVT uppmärksammar bloggar på detta sätt. Även deras tjänst Nätkollen är bra och visar att de hänger med i hur nätet kan användas i debatten.

fredag
aug252006

En spådom om ekonomipriset år 2025

Jag gissar härmed att ekonomipriset 2025 kommer att gå till Iris Bohnet och Benedikt Herrmann. Priset kommer vid det här laget sedan länge att vara ett allmänt samhällsvetenskapligt pris.

Benedikt är dock biolog, och när de båda belönas för forskning om länken mellan biologi, hormoner, beteende och institutioner kommer vissa att bli väldigt ilskna. Men inte särskilt många.

fredag
aug252006

En fundering om Irakkriget efter en Liberty Fund-konferens

Amerikanska och svenska libertarianer/(ny)liberaler har väligt olika syn på USAs krigföring i Irak. Liberty funds representant pratade länge och vältaligt över middagen om USAs interventionistiska utrikespolitik. I negativa ordalag:

I plan my dinner parties much better than the US government planned the war in Iraq. It was horrible.

(Själv har jag svårt att förstå tvärsäkerheten hos båda sidor, av det skälet att det är väldigt svårt att förstå

a) hur Irakkriget faktiskt gick till,
b) vad som kommer att hända i Irak framöver, och
c) hur det var att leva i Irak under Saddam.

Dessutom: Även om vi vet a, b och c med säkerhet är det förmodligen inte uppenbart hur de ska vägas samman till ett ställningstagande.)

torsdag
aug242006

Utrotas verkligen en djurart i minuten?

Partiernas valaffischer har satts upp, och det finns en hel del att säga. Följande observation kommer från Erik, en av många kloka läsare:

Enligt en av miljöpartiets affischer utrotas en djurart varje minut. Det betyder 525600 djurarter om året. Det låter mycket, inte minst med tanke på att organisationen IUCN World Conservation Union listar totalt 16119 djur och växter som utrotningshotade.

Om miljöpartiet har rätt, hinner samtliga dessa försvinna på mindre än två veckor (givet att utrotning inom 2 veckor är tillräckligt kriterium för att anses vara utrotningshotad idag). Och då är det ändå drygt en vecka kvar till valet. Här är något som inte stämmer.

onsdag
aug232006

Om ekots utfrågningar och "ultimativa" krav i förhandlingar

I partiledarutfrågningarna i p1 frågar programledarna ständigt vilka krav som är "ultimativa" (finns alls ordet?) och därmed också vilka krav olika partier kan tänka sig att släppa vid förhandlingar med andra partier.

När partiledarna slingrar sig på dessa frågor, tycks utfrågarna känna att de lyckats i sin journalistiska gärning: De biter sig gärna fast med upprepade följdfrågor. I själva verket har utfrågningen då upphört att vara informativ, av följande skäl:

Inget parti kan räkna med egen majoritet. Alla partier kommer att behöva förhandla med andra. Ingen tänkande människa inleder en förhandling med att sanningsenligt berätta för alla vilka krav man är beredd att släppa och vilka som är viktiga - eftersom man då försämrar sin egen förhandlingssituation.

Av samma skäl förväntar sig ingen att man innan en förhandling ska svara på dylika frågor, och ingen skulle ändå lita på såna svar. Därför skulle ingen lägga tid på dylika frågor - men de flesta politiska journalister gör det likväl.

Ännu underligare är att vissa politiker svarar: Idag sade Maria Wetterstrand att deras krav för att stödja en s-regering är att mp får ministerposter. Kravet är trovärdigt menar hon, just eftersom de brutit exakt samma krav förut.

Den information som möjligen kan finnas i detta, är att Maria W räknar med att inte bli synad den här gången. Nog så intressant.

Intressant? Andra bloggar om: , , ,

onsdag
aug232006

Bloggvalet i SVT

Det här var oväntat.

 

onsdag
aug232006

Uppföljning av skönhetsstudien.

Då var det dags för mina kollegor att följa upp skönhetsstudien (som alltså gällde finska personvalskandidater), med en liknande studie av svenska politiker. Roligt är att på basis av ett foto gissa om kandidaten är höger eller vänster. Min gissning är att folk klarar av detta ganska bra, vi får väl se.

Hela testet tar ca 12 minuter och är ganska roligt att göra. Efter att ha bedömt fyra fotografier är det frivilligt att fortsätta med fler.

Länken: www.beautyinpolitics.se

måndag
aug212006

Skönhet och politik

Tidigare har jag bett bloggläsarna hjälpa min kollega Niclas Berggren genom att på Internet svara på frågor om folks utseende. Nu letar sig de första resultaten ut i massmedia.

Det rörde sig alltså om finska politiker, och föga förvånande visade det sig att politiker som anses vackra får fler personröster, samt att effekten är större för kvinnor. Snart startas en liknande studie för svenska politiker. Tills dess får nyfikna hålla till godo med denna DN-artikel.

måndag
aug212006

LO, den svenska "arbetsmotivationen", och faktiskt arbetade timmar

Lennart har bett mig hjälpa till med att analysera LO:s granskning av alliansens ekonomiska politik. Han orkade bara en sida själv. Jag förstår honom.

Efter att ha läst hans inlägg och lite grann i LO-rapporten, känns det som om jag med varm hand överlåter detta åt exempelvis Peter Wolodarski på DN, eller någon annan som har betalt för dylikt dissekerande.

Så här heter det till exempel i rapporten med anledning av de borgerligas idéer om att öka de ekonomiska incitamenten att gå från bidragsförsörjning till arbete:

Det är dock möjligt att receptet fungerar i någon mån och att sysselsättningen ökar. Men det är inte säkert att de som får jobb får bättre ekonomi. För om det är låglönejobb som individen måste ta så ökar inte individens ekonomiska nytta. Den ekonomiska standarden är som bäst oförändrad.

Jag låter denna underliga passage tala för sig själv, ty längre ner i rapporten hittar vi - igen - ett åberopande av Ingrid Esser och Stefan Svallfors enkätsvar om arbetsvilja. 365946-436583-thumbnail.jpg
Ur rapporten
Författarna glider glatt från enkätsvar om "arbetsmotivation" och "arbetsvilja" till slutsatsen att alliansen har fel om att svenskar arbetar mindre än andra länder. I ett stapeldiagram jämförs Sverige med USA, UK och tyskland.365946-436585-thumbnail.jpg
Ur rapporten

Men om vi bortser från enkätsvar och tittar på hur mycket man faktiskt arbetar, är Sverige inte längre bäst av dessa fyra, utan näst sämst. Mitt diagram visar antal arbetade timmar per år och person i åldern 15-64 för samma fyra länder 1990-2004.

(OBS att jag räknat om OECDs siffror med hjälp av sysselsättningskvoten. OECD anger nämligen årsarbetstid per sysselsatt som standard, ej per vuxen. Detta stärker Sverige en smula, men inte tillräckligt för att LO-ekonomerna ska komma unden med den här fulingen).

365946-436596-thumbnail.jpg
Faktisk årsarbetstid

Intressant?

Andra bloggar om: , , , ,
fredag
aug182006

Så kom löfteschocken. Vad gör moderaterna nu?

Så kom då den väntade löfteschocken i form av ett s-valmanifest med löfte om gratis tandvård för alla under 24, sänkt maxtaxa i förskolan, fler anställda i äldreomsorgen och på fritidshemmen, samt höjt tak i akassan.

Kanske uppfattar inte socialdemokraterna moderaternas kommitment som trovärdig, men om jag förstod Reinfeldt rätt, ska moderaterna acceptera samtliga dessa reformer utom akassehöjningen (och möjligen maxtaxan). Vi får väl se!